دمو
تماس
دمو

در بازار پر رقابت امروز، شناسائی، حفظ و نگهداشت مشتریان، تحویل به موقع محصولات، ارائه خدمات پس از فروش، نحوه ارتباط با مشتری و چگونگی اطلاع رسانی به مشتریان، استفاده از باشگاه مشتریان به منظور ایجاد انگیزه در ارتباط مستمر با آنها یكی از مهم ترین و حساس ترین موضوعات مورد توجه شركت ها می باشد.
با راهكار مدیریت ارتباط با مشتریان پویا بازار كسب و كار خود را به بهترین شكل مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار می توانید :
  • چگونگی فرآیند فروش محصولات و خدمات خود را مدیریت كنید.
  • چگونگی فرآیند سفارش گذاری مشتریان و تحویل به موقع سفارش ها را مدیریت كنید.
  • چگونگی تعریف نظام قیمت گذاری و تخفیف های فروش را مدیریت كنید.
  • چگونگی عملكرد و نحوه ارزیابی تیم های فروش را مدیریت كنید.
  • گزارش های متنوع فروش را به سرعت تهیه كرده و وضعیت فروش را در بازه های زمانی مختلف مقایسه كنید.
  • عملكرد فروش شعبه ها و چگونگی نظارت متمركز بر امور شعب را مدیریت كنید.
  • با استفاده از باشگاه مشتریان و ایجاد انگیزه در آنها وضعیت استمرار ارتباط با مشتریان را مدیریت كنید.
  • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.
  • كیفیت خدمات پس از فروش محصولات ارائه شده به مشتریان را مدیریت كنید.
  • در هر لحظه و در هر مرحله از فرآیند فروش محصولات و خدمات چگونگی اطلاع رسانی به مشتریان را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

راهكار ERP پویا