دمو
تماس
دمو
نرم افزارهای سفارش مشتری

در عصر اطلاعات نمی توان علم یا صنعتی را یافت كه آثار فن آوری اطلاعات در آن دیده نشود. فن آوری اطلاعات به عنوان یك فن آوری زیر بنایی قادر است در تمامی ابعاد زندگی و كسب و كار تاثیرگذار باشد. در این میان نرم افزار می تواند به عنوان یك ركن اساسی با اهمیت ویژه ای مطرح باشد.

در اكثر راهكارهای موجود در بازار نرم افزار، فرآینده های از پیش تعریف شده ای مشخص و پیاده سازی شده است و در بسیاری از موارد، این فرآینده ها مطابق وضعیت موجود در سازمان مشتریان نمی باشد و در نهایت یك نرم افزار را به یك راه حل ناكارآمد تبدیل كرده و مشتریان را در سردرگمی انتخاب های مختلف قرار می دهند.

درك و شناخت صحیح از نیاز مشتریان و تجزیه و تحلیل دقیق خواسته های آنها و طراحی نرم افزار بر اساس نیازهای مطرح شده و به كار گیری آنها در راهكارهای پیشنهادی یكی از دلایل موفقیت شركت طرح اندیشان پویا می باشد.

نمونه ای از شركت هایی كه از نرم افزارهای سفارش مشتری استفاده كرده اند
  • آجر سوفالین
  • آجر اردیب
  • كرمان موتور
  • ساتیان صنعت ساختمان
  • سازمان آب و برق استان خوزستان
  • گروه صنعتی احسان
  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • خودروسازان بم