دمو
تماس
دمو

پشتیبانی مشتریان دامنه‌ای از خدمات برای کمک کردن به آن‌ها در استفاده کارا و کم هزینه و صحیح از محصولات است. این پشتیبانی شامل کمک کردن در برنامه ریزی، نصب و راه اندازی، آموزش، خطایابی، نگهداری، ارتقا دادن، و در اختیار گرفتن بهینه محصولات است. پشتیبانی مشتریان به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی اصلی برای جلب رضایت مشتری و تحقیق در مورد میزان رضایت مشتری، و همچنین راهی برای افزایش علاقه مشتری به محصولات موردنظر شناخته می شود. پشتیبانی هر محصول یکی از مهم ترین نقاط قوت آن محسوب می گردد. محصول بدون پشتیبانی نمی تواند برای استفاده کنندگان قابل اتکا و مورد اعتماد باشد.

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار در ادامه استقرار و راه اندازی سیستم‌ها و به منظور حفظ کارائی سیستم‌ها و تداوم سرویس دهی آنها بوده که در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی انجام می‌شود. واحد پشتیبانی از اصلی ترین پل‌های ارتباطی میان شرکت و مشتریانش می‌باشد. یكی از مهم‌ترین واحدهای طرح اندیشان پویا نیز واحد پشتیبانی آن است.

پس از استقرار نرم افزارها و عملیاتی شدن آنها پشتیبانی فنی از آنها به گونه‌های مختلف انجام می‌شود:

  • پشتیبانی و پاسخگویی از طریق تلفن
  • پشتیبانی حضوری در سازمان مشتری
  • پشتیبانی غیر حضوری از راه دور

در جریان پشتیبانی فنی از نرم افزارها، مشتریان از خدمات زیر بهره مند می شوند :

  • رفع اشتباهات ثبتی مشتریان و اصلاح آنها
  • آموزش مجدد نرم افزارها در صورت نیاز
  • آموزش امکانات استفاده نشده نرم افزارها
  • آموزش امکانات جدید نرم افزارها
  • دریافت نگارش‌های جدید نرم افزارها