close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

تهیه صورت های مالی

تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساسی، خروجی های استاندارد از ثبت های حسابداری می باشد و خلاصه ای از عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری شركت ها می باشد. این گزارش ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پركاربرد برای تصمیم های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است.
آنچه در تهیه صورت‌های مالی به عنوان هدف مطرح است، ارائه اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری به صورت خلاصه و طبقه بندی شده است، به نحوی که برای غالب استفاده‌کنندگان از این گزارش‌ها در اتخاذ تصمیماتشان سودمند باشد.
گزارش های مهم صورت های مالی اساسی عبارتند از :

 • ترازنامه
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت گردش وجوه نقد

تهیه گزارش های فوق زمان بسیار زیادی را در بخش های مالی شركت ها و سازمان ها به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل وجود ابزاری كارآمد با امكاناتی ساده كه از نظر كاربری نیز محیطی آشنا برای حسابداران داشته باشد و بتواند این گزارش های پیچیده و زمان بر را تهیه نماید، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
سیستم صورت های مالی پویا این امكان را فراهم كرده است كه این گزارش ها به شكل دقیق و سریع در قالب تعاریف مشخص شده و قابل تغییر توسط كاربر تهیه شود.
وجه تمایز این نرم افزار از دیگر راهكارهای موجود در بازار، این است كه آخرین تغییرات و استاندارهای مشخص شده در آن اعمال شده است، و همچنین یادداشت های توضیحی پیوست این گزارش ها نیز به صورت سیستمی تهیه می شوند.

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو