close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است كه همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نكته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد.

مدیریت منابع مالی و كنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی در سازمان‌ها یكی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد.

نرم افزار خزانه داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و كنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

نرم افزار خزانه داری

منظور از خزانه داری در حسابداری چیست؟

فرایند خزانه داری به مجموعه ای از فرآیندهای عملیاتی یک سازمان گفته می شود که از طریق سه حوزه نقدینگی و اسنادی در سازمانها مدیریت می شود . حوزه های صندوق، تنخواه گردان و بانک که در مواردی با عملیات نقدی و در بسیاری از موارد با عملیات اسنادی به مدیریت مالی سازمان مشغول می باشند . لازم به توضیح است که در حوزه اسنادی تمامی فرآیندهای ممکن در خصوص اسناد دریافتنی و پرداختنی را شامل می گردد.

ضرورت استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت در سازمان ها

با توجه به تعدد بالای ورود و خروج نقدینگی در هر سازمانی نرم افزار دریافت و پرداخت یکی از مهمترین نرم افزارهای حوزه حسابداری مالی سازمان ها محسوب می گردد چرا که کنترل در میزان ورود و خروج و طرفهای درگیر در آن از الزامات و وظایف اصلی حوزه حسابداری سازمان ها می باشد.

برتری نرم افزار خزانه داری پویا نسبت به نرم افزار های دیگر

پوشش تمامی فرآیندهای عملیاتی در حوزه خزانه داری سازمانها و عدم نیاز به ابزارهای دیگری در سایر زیر سیستمها را می توان از مهمترین برتری نرم افزار خزانه داری پویا نسبت به سایر نرم افزارهای موجود در بازار دانست . فرآیندها همگی به ابزار چند ارزی مسلط بوده و علاوه بر آن در فرآیندهای پرداخت و دریافت نیز مدیریت سهم مالیات ارزش افزوده و یا کسورات و اضافات احتمالی نیز پیش بینی شده است

ویژگی‌های ابزاری سیستم خزانه داری


بخش تعاریف نرم افزار خزانه داری

 • امكان تعریف بانك‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
 • امكان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی كارپردازان
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
 • امكان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چك و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چك
 • امكان تعریف درختواره منابع و مصارف وجوه
 • امكان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانكی
 • امكان تعریف و طبقه بندی انواع ارز
 • امكان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یكدیگر
 • امكان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چك‌های روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلامیه بانكی و غیره …

بخش عملیات خزانه نرم افزار خزانه داری

 • امكان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت‌دار، اعلامیه‌ها و ….)
 • امكان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجوه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • امكان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج‌شده و عودت‌شده و بابت اسناد دریافتنی
 • امكان ثبت اسناد عودت‌شده و اعمال‌شده بابت اسناد پرداختی
 • امكان كنترل دسته چك‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
 • امكان كنترل وضعیت اسناد دریافتنی
 • امكان ثبت اسناد تضمینی دریافتنی و پرداختنی
 • امكان كنترل وضعیت دسته چك‌های تعریف شده به تفكیك بانك‌های مختلف
 • امكان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
 • امكان مدیریت ثبت و كنترل درخواست وجوه پرداختی
 • امكان مدیریت و كنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجوه ثبت شده
 • امكان تنظیم هشدار خودكار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام‌شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش مدیریت تنخواه‌ گردان‌ها

 • تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آنها
 • امكان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اكسل
 • امكان كنترل مانده تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
 • امكان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
 • امكان انتقال خودكار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

بخش مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانكی

 • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به نفع شركت
 • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به عهده شركت
 • امكان ثبت ضمانت‌نامه‌های دریافتی یا پرداختی
 • امكان مدیریت ضمانت‌نامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آنها
 • امكان تهیه گزارش از ضمانت‌نامه‌های بانكی

بخش عملیات پایان دوره سیستم دریافت و پرداخت

 • امكان بستن مانده حساب های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها و انتقال خودكار آنها به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال خودكار اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی باز به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال خودكار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌های نرم افزار دريافت و پرداخت

 • امكان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
 • امكان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
 • امكان مرور تحلیلی عملیات به تفكیك صندوق‌ها، بانك‌ها، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و طرف‌حساب‌ها
 • امكان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و ….) سرجمع و به تفكیك پرداخت‌كنندگان
 • امكان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و …..) سرجمع و به تفكیك دریافت‌كنندگان
 • امكان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (كل اسناد، اقلام باز)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد دریافتنی (كل اسناد، اقلام باز)
 • امكان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • امكان تهیه گزارش از اسناد وصول‌شده (سرجمع، به تفكیك بانك، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد عودت‌شده (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌کنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد خرج‌شده
 • امكان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امكان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها
 • امكان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و كنترل اقلام باز و نیمه باز
 • امكان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفكیك اسناد
 • امكان تهیه گزارش از وضعیت دسته چك‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده

سایر نرم افزار های مدیریت منابع مالی

سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده...
سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده فراهم می سازد.
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم...
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم می سازد.
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را...
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را فراهم می سازد.
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های...
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های مقایسه ای و انحراف از تخصیص را در بازه های مختلف زمانی فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد....
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار اموال و دارائی های ثابت امكان مدیریت خرید، فروش و محاسبات استهلاك اموال سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار اموال و دارائی های ثابت امكان مدیریت خرید، فروش و محاسبات استهلاك اموال سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای...
نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای تصمیم‌گیریی‌های آگاهانه فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو