close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
  • پشتیبانی
  • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
  • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
  • فروش
  • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
  • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
نرم افزارهای سفارش مشتری

نرم افزارهای سفارش مشتری

در عصراطلاعات نمی توان علم یا صنعتی را یافت كه آثار فن آوری اطلاعات در آن دیده نشود. فن آوری اطلاعات به عنوان یك فن آوری زیر بنایی قادر است در تمامی ابعاد زندگی و كسب و كار تاثیرگذار باشد. در این میان نرم افزار می تواند به عنوان یك ركن اساسی با اهمیت ویژه ای مطرح باشد و توجه به آن می تواند در موفقیت های کاری بسیار راهگشا باشد

در اكثر راهكارهای موجود در بازار نرم افزار، فرآیند های از پیش تعریف شده ای مشخص و پیاده سازی شده است و در بسیاری از موارد، این فرآیند ها مطابق وضعیت موجود در سازمان مشتریان نمی باشد و در نهایت یك نرم افزار را به یك راه حل ناكارآمد تبدیل كرده و مشتریان را در سردرگمی انتخاب های مختلف قرار می دهند.

درك و شناخت صحیح از نیاز مشتریان و تجزیه و تحلیل دقیق خواسته های آنها و طراحی نرم افزارهای سفارش مشتری بر اساس نیازهای مطرح شده و به كار گیری آنها در راهكارهای پیشنهادی یكی از دلایل موفقیت شركت طرح اندیشان پویا می باشد.

نمونه ای از شركت هایی كه از نرم افزارهای سفارش مشتری استفاده كرده اند

راه آهن جمهوری اسلامی ایران
گروه صنعتی احسان
خودروسازان بم
آجر سوفالین
آجر اردیب
ساتیان صنعت ساختمان
كرمان موتور
سازمان آب و برق استان خوزستان

تماس
تماس
دمو
دمو