close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
مديريت زنجيره تامين

مديريت زنجيره تامين

مدیریت زنجیره تامین
سیستم مدیریت زنجیره تامین

طبقه بندی ثبت و نگهداشت صحیح كالا و محصولات، كنترل به موقع موجودی مواد و كالا، برنامه ریزی برای ثبت سفارش به موقع آنها، شناسائی و بررسی تامین كنندگان ذیربط، كنترل كیفیت مطلوب مواد اولیه خریداری شده از مهم ترین پیش نیازهای تولید محصول با كیفیت و تحویل به موقع آنها به مشتریان می باشد.
با سیستم مدیریت زنجیره تامین پویا به سادگی جهت تامین مواد و كالای مورد نیاز برنامه ریزی كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در سیستم مدیریت زنجیره تامین می توانید :

 • طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول به راحتی انجام دهید.
 • موجودی مواد و كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • سفارش گذاری های به موقع مواد را مدیریت كنید.
 • خرید مواد و كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
 • تامین كنندگان با كیفیت را به راحتی شناسائی كرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت كنید.
 • كنترل كیفی مواد و محصولات خریداری شده را به درستی انجام دهید.
 • جایگذاری مواد و كالا را به دقت مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد و محصولات تولید شده را به درستی انجام دهید.
 • كیفیت بسته بندی و چگونگی تحویل به موقع محصولات را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امكان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر كالاهای موجود در انبار را متناسب با كسب و كار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج كالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خرید و تداركات امكان مدیریت كلیه فرآیندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظائف مهم این نرم افزار می باشد.

راهكار ERP پویا

تماس
تماس
دمو
دمو