close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
مديريت زنجيره تامين

مديريت زنجيره تامين

مدیریت زنجیره تامین
نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین

طبقه بندی ثبت و نگهداشت صحیح کالا و محصولات، کنترل به موقع موجودی مواد و کالا، برنامه ریزی برای ثبت سفارش به موقع آنها، شناسائی و بررسی تامین کنندگان ذیربط، کنترل کیفیت مطلوب مواد اولیه خریداری شده از مهم ترین پیش نیازهای تولید محصول با کیفیت و تحویل به موقع آنها به مشتریان می باشد.

با نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین پویا به سادگی جهت تامین مواد و کالای مورد نیاز برنامه ریزی کنید.

توسط نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین می توانید :

 • طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول به راحتی انجام دهید.
 • موجودی مواد و کالای خود را به درستی و دقت بالا کنترل کنید.
 • سفارش گذاری های به موقع مواد را مدیریت کنید.
 • خرید مواد و کالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت کنید.
 • تامین کنندگان با کیفیت را به راحتی شناسائی کرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت کنید.
 • کنترل کیفی مواد و محصولات خریداری شده را به درستی انجام دهید.
 • جایگذاری مواد و کالا را به دقت مدیریت کنید.
 • ردیابی مواد و محصولات تولید شده را به درستی انجام دهید.
 • کیفیت بسته بندی و چگونگی تحویل به موقع محصولات را مدیریت کنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امکان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر کالاهای موجود در انبار را متناسب با کسب و کار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج کالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار حسابداری انبار امکان ارزش گذاری کالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری کالاها در انبارها به تفکیک عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظایف مهم این نرم افزار می باشد.

راهكار ERP پویا

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو