close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

مدیریت منابع مالی

مدیریت منابع مالی
مدیریت منابع مالی

با سیستم مدیریت منابع مالی پویا به راحتی می توانید فعالیت‌های مالی سازمان خود را سازمان‌دهی، هدایت و کنترل نمائید.
یكپارچكی نرم افزارهای ارائه شده در این راهكار و صدور اسناد اتوماتیك از سایر نرم افزارها و تجمیع آنها در نرم افزار حسابداری مالی به شما كمك می كند از دوباره كاری ها جلوگیری شده و یكسان بودن اطلاعات در كلیه نرم افزارها حفظ شود.

توسط نرم افزار مدیریت منابع مالی می توانید :

 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • انواع گزارش های سازمان های بیرونی را تهیه و ارائه نمائید.
 • گزارش های خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده را برای ارائه به سازمان ذیربط تهیه و ارائه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تسهیلات دریافتی را به درستی مدیریت كنید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • چگونگی استفاده از منابع مالی سازمان را به درستی كنترل كنید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.

راهكار ERP پویا

تماس
تماس
دمو
دمو