close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار انبار و دارایی های ثابت

دارائی‌های ثابت، مجموعه‌ای بزرگ و حائز اهمیت از كل دارائی‌های یك سازمان است. مدیریت و كنترل چرخه خرید، بهره‌برداری و استفاده، انتقال و واگذاری، فروش و اهداء آنها امری اجتناب ناپذیر است.

عدم كنترل اموال تحویلی به كاركنان و عدم نظارت صحیح بر چرخش اموال بین واحدهای مختلف، همواره یكی از علل بروز مشكلات درون سازمانی بوده است. همچنین به دلیل تنوع در دارائی‌های ثابت و لزوم محاسبه استهلاک هر دارایی بنا به نظر كارشناسی، نگرش مدیران به نرم افزار اموال و دارایی های ثابت، نگرشی خاص بوده است.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت پویا با كاهش هزینه‌های ریالی و زمانبندی محاسبات استهلاك، نگرانی از بروز اشتباهات را از بین می‌برد.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

مزایای استفاده از نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

با بهره برداری از نرم افزار اموال و دارایی های ثابت، سازمانها می توانند ضمن اشراف دقیق بر بانک اطلاعات اموال موجود در سازمان از وضعیت کارت اموال و سوابق اطلاعاتی مربوط به حفظ، نگهداری و بهره برداری از آنها نیز مطلع گردند. همچنین می توانند جهت محاسبه دقیق سهم استهلاک هر یک از اموال در وضعیتهای بهره برداری گوناگون به صورت دوره های ماهیانه تا سالیانه نیز بهره مند شوند.

تاثیر نرم افزار اموال و دارایی های ثابت بر افزایش سود سازمان

با توجه به افزایش بهای تمام شده دارایی های ثابت در سالهای اخیر و همچنین بهای نگهداشت بخش قابل توجهی از اموال در حوزه های تولید و لجستیک، اطلاعات طبقه بندی شده در نرم افزار اموال و دارایی های ثابت، سازمان را نسبت به بهای مصرفی در تعمیر و نگهداری اساسی اموال مطلع می سازد و همچنین سهم استهلاک آن را در بین مجموع هزینه های استهلاک تحمیل شده بر سازمان شناسایی می نماید. این اطلاعات می تواند مدیران متخصص را در تصمیم گیری های اتی نسبت به خرید، بهره برداری و یا اجاره و … اموال یاری رساند.

استفاده از تکنولوژی RFID و نرم افزار دارایی های ثابت

در سازمانها و پروژه های با وسعت محیطی بالا در زمان استفاده از نرم افزار دارایی های ثابت می توان با بکارگیری از تکنولوژی RFID و اتصال آن به فرآیندهای عملیاتی نرم افزار، جمعداری اموال را بدون استفاده از ابزارهای متنی و نامه نگاری و اختصاص نیروی انسانی جهت کنترل ، فرآیند جابجایی اموال را مدیریت و اطلاعات لازم را به طور دقیق در نرم افزار دارایی های ثابت ثبت نمود

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار اموال و دارایی های ثابت


بخش تعاریف نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان تعریف مراكز مختلف ثبت اطلاعات كارت‌های دارائی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع دارائی شامل:
 • زمین، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، ماشین‌آلات، وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات، ابزار و لوازم فنی و سایر …
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی‌های قانونی و تعیین روش‌ها و نرخ‌های مختلف محاسبه استهلاك
 • امكان تعریف و تعیین نرخ‌های تعدیلی و روش محاسبه آنها
 • امكان تعریف طبقه‌بندی‌های سازمانی دارائی‌های ثابت
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی محل‌های استقرار و تعیین مسئولین آنها
 • امكان تعریف اطلاعات خرید دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف اطلاعات تكمیلی دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف انواع بیمه دارائی
 • امكان تعریف انواع تعمیرات جهت ثبت در بخش تعمیرات اساسی دارائی‌ها

بخش عملیات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان ثبت كارت دارائی
 • امكان ثبت و اختصاص دستی و یا خودكار پلاك دارائی و پلاك‌های وابسته
 • امكان ثبت قیمت‌تمام‌شده، استهلاك انباشته و ارزش اسقاط دارائی به تفكیك دارائی ها
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی خرید دارائی
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی به تفكیك نوع دارائی
 • امكان ثبت وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش‌رفته، اسقاطی و … در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت و تحویل دارائی به مراكز مختلف و تعیین محل استقرار آنها
 • امكان ثبت وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز مختلف در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت انواع تعمیرات اساسی و تعیین چگونگی تاثیر آنها بر عمر دارائی
 • امكان محاسبه خودكار استهلاك دارائی به تفكیك مراكز مختلف بصورت تك و یا گروهی
 • امكان صورت‌برداری از دارائی در مراكز مختلف استقرار
 • امكان ارزیابی مجدد دارائی و ثبت اطلاعات و روش‌های تجدید ارزیابی
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی

بخش گزارش‌های نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان تهیه گزارش از كارت‌های دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از خلاصه استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش رفته، اسقاطی و … در تاریخ‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت تعمیرات اساسی دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز و محل‌های استقرار مختلف
 • امكان تهیه گزارش یادداشت توضیحی دارائی‌های ثابت مشهود جهت تهیه صورت‌های مالی
 • امكان مرور دارائی و تهیه گزارش از تمامی اطلاعات درج شده در كارت دارائی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel

پرسش های متداول نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

بله –نرم افزار اموال و داراییهای ثابت به عنوان یک زیر سیستم در گروه ها و بخشهای اصلی یک نرم افزار erp قرار می گیرد و مسئولیت آن نگهداری بانک اطلاعات اموال و دارایی های ثابت هر واحد اقتصادی است. کاربران می توانند با استفاده از این زیر سیستم مجموع اطلاعات آماری و مالی اموال سازمان خود را نگهداری و در فرآیندهای محاسباتی به نتایجی چون محاسبه استهلاک دست یابند.

از آنجایی که تمامی زیر سیستم ها در بستر ERP به صورت کاملا یکپارچه با یکدیگر ارتباط دارند، نرم افزار اموال و داراییهای ثابت نیز در همین چارچوب عمل نموده و در ارتباط با زیر سیستم حسابداری تمامی نتایج عملیاتی چون خرید، جابجایی ها، انواع خروج و … همراه با محاسبات استهلاک را به صورت اسناد حسابداری و با نشانه مربو به خود در کنار سایر اسناد حسابداری قرار می دهد.

عمده کاربردهای نرم افزار اموال و داراییهای ثابت در دو حوزه اصلی عملیات جمع داری که شامل فرآیندهای خرید، نقل و انتقالات، انواع خروج معاوضه و همچنین عملیات محاسباتی چون عملیات محاسبه استهلاک میان دوره ای و سالیانه می باشد . همچنین این عملیات می تواند با استفاده از داده هایی با ثبت دستی و یا به صورت دریافت فایلهای اطلاعاتی به نرم افزار وارد گردند.

بخشهای اصلی نرم افزار اموال و داراییهای ثابت شامل:

 • اطلاعات پایه و تنظیمات اولیه
 • تعاریف کدینگ اموال و محلهای استقرار به همراه اطلاعات تحویل گیرندگان که می تواند این اطلاعات در زمان حضور نرم افزار
  پرسنلی از مجموع نرم افزارهای منابع انسانی از طریق آن ابزار صدا زده شود .
 • فرمهای عملیاتی که به تفکیک تمامی فرآیندهای عملیاتی ممکن در چارچوب عملیات جمعداری ممکن می باشد.
 • عملیات محاسبات
 • گزارشات

به منظور پیاده سازی تمامی فرآیندهای عملیاتی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت کارشناسان آموزش و استقرار در ابتدا نسبت به ارائه آموزشهای مقدماتی اقدام می نمایند و در ادامه با آشنایی حداقلی کاربران در صدد راهنمایی آنها جهت تهیه و آماده سازی اطلاعات اموال موجود در سازمان پرداخته و به محض آماده سازی آن به همراه کاربران در راستای انتقال اطلاعات به نرم افزار اموال و داراییهای ثابت به صورت دستی یا از طریق کانورت اطلاعات اقدام می نمایند.

به منظور تطابق هر چه مطلوب دوره های محاسبات استهلاک با اهداف سازمانها در امر تهیه گزارشات مالی در طی و پایان هر دوره مالی، در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت ابزاری تعبیه شده است تا آنها بتوانند محاسبات استهلاک را به صورت دوره های ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه بنا به نوع انتظار سازمان خود انجام دهند.

با توجه به مندرجات مربوطه استاندارد حسابداری شماره ۱۱(داراییهای ثابت مشهود) و روشهای اعلام شده در آن به منظور محاسبه استهلاک دارایی های ثابت، بهره برداری از تمامی روشها در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت قابل ممکن می باشد و ابزارهای مربوطه در این نرم افزار تعبیه شده است.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد سازمانها در حال فعالیت بوده و بانک اطلاعاتی اموال خود را به صورت نرم افزاری و یا در قالب فایل اکسل از قبل آماده در اختیار دارند می توانیم با بررسی فایل و رفع هر گونه نواقص اطلاعاتی احتمالی که با نظر کارشناسان استقرار این شرکت نرم افزاری توسط تیم های آماده سازی اطلاعات صورت می پذیرد، اطلاعات به کارشناسان فنی ارجاع شده و نسبت به کانورت اطلاعات اقدام نمود.

در تمامی زیر سیستمهای ERP طرح اندیشان پویا ظرفیت هایی برای دریافت و استخراج اطلاعات در قالب فایل اکسل پیش بینی شده است که نرم افزار اموال و داراییهای ثابت نیز از این انتظار مستثناء نبوده و امپانات متعددی در فرآیندهای عملیاتی و گزارشات آن تعبیه شده است .

همچون سایر زیر سیستمهای موجود در مجموعه نرم افزارهای ERP طرح اندیشان پویا ، نرم افزار اموال و داراییهای ثابت نیز از ابزار لازم جهت تعریف ساختار کدینگ برخوردار می باشد. لازم به توضیح است که کاربران این محصول نرم افزاری می توانند از ظرفیتهای نامحدود در تعداد کاراکتر و همچنین لایه بندی در ساختار کدینگ اموال بهره مند گردند و بنا به نوع انتظار خود ساختار مربوطه را در نرم افزار تعریف نمایند.

به منظور تولید پلاک دارایی ها و با توجه به نوع انتظارات متفاوت در کاربران نسبت به تعیین مدل شماره گذاری، علاوه بر امکان الگودهی در تولید اتوماتیک پلاک که می تواند از پارامترهای مختلف اطلاعات اموال و شماره های سریالی به صورت ترکیبی استفاده گردد، امکان تولید پلاک به صورت دستی حتی در قالبی بدون ساختار نیز از امکانات تولید پلاک دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت می باشد.

سایر نرم افزار های مدیریت منابع مالی

سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده...
سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای...
نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای تصمیم‌گیریی‌های آگاهانه فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد....
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های...
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را...
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را فراهم می سازد.
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم...
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های...
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های مقایسه ای و انحراف از تخصیص را در بازه های مختلف زمانی فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو