close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار انبار و دارایی های ثابت

دارائی‌های ثابت، مجموعه‌ای بزرگ و حائز اهمیت از كل دارائی‌های یك سازمان است. مدیریت و كنترل چرخه خرید، بهره‌برداری و استفاده، انتقال و واگذاری، فروش و اهداء آنها امری اجتناب ناپذیر است.

عدم كنترل اموال تحویلی به كاركنان و عدم نظارت صحیح بر چرخش اموال بین واحدهای مختلف، همواره یكی از علل بروز مشكلات درون سازمانی بوده است. همچنین به دلیل تنوع در دارائی‌های ثابت و لزوم محاسبه استهلاك هر دارایی بنا به نظر كارشناسی، نگرش مدیران به نرم افزار اموال و دارایی های ثابت ، نگرشی خاص بوده است.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت پویا با كاهش هزینه‌های ریالی و زمانبندی محاسبات استهلاك، نگرانی از بروز اشتباهات را از بین می‌برد.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار اموال و دارایی های ثابت


بخش تعاریف نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان تعریف مراكز مختلف ثبت اطلاعات كارت‌های دارائی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع دارائی شامل:
 • زمین، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، ماشین‌آلات، وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات، ابزار و لوازم فنی و سایر …
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی‌های قانونی و تعیین روش‌ها و نرخ‌های مختلف محاسبه استهلاك
 • امكان تعریف و تعیین نرخ‌های تعدیلی و روش محاسبه آنها
 • امكان تعریف طبقه‌بندی‌های سازمانی دارائی‌های ثابت
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی محل‌های استقرار و تعیین مسئولین آنها
 • امكان تعریف اطلاعات خرید دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف اطلاعات تكمیلی دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف انواع بیمه دارائی
 • امكان تعریف انواع تعمیرات جهت ثبت در بخش تعمیرات اساسی دارائی‌ها

بخش عملیات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان ثبت كارت دارائی
 • امكان ثبت و اختصاص دستی و یا خودكار پلاك دارائی و پلاك‌های وابسته
 • امكان ثبت قیمت‌تمام‌شده، استهلاك انباشته و ارزش اسقاط دارائی به تفكیك دارائی ها
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی خرید دارائی
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی به تفكیك نوع دارائی
 • امكان ثبت وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش‌رفته، اسقاطی و … در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت و تحویل دارائی به مراكز مختلف و تعیین محل استقرار آنها
 • امكان ثبت وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز مختلف در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت انواع تعمیرات اساسی و تعیین چگونگی تاثیر آنها بر عمر دارائی
 • امكان محاسبه خودكار استهلاك دارائی به تفكیك مراكز مختلف بصورت تك و یا گروهی
 • امكان صورت‌برداری از دارائی در مراكز مختلف استقرار
 • امكان ارزیابی مجدد دارائی و ثبت اطلاعات و روش‌های تجدید ارزیابی
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی

بخش گزارش‌های نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

 • امكان تهیه گزارش از كارت‌های دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از خلاصه استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش رفته، اسقاطی و … در تاریخ‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت تعمیرات اساسی دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز و محل‌های استقرار مختلف
 • امكان تهیه گزارش یادداشت توضیحی دارائی‌های ثابت مشهود جهت تهیه صورت‌های مالی
 • امكان مرور دارائی و تهیه گزارش از تمامی اطلاعات درج شده در كارت دارائی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel
تماس
تماس
دمو
دمو