close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی

اطلاعات و كنترل‌هایی كه از حسابداری مالی نشات می‌گیرند به یك شركت قدرت هدایت و مدیریت مطلوب می‌دهد. نرم افزار حسابداری مالی پویا به عنوان شاهراهی برای ارتباط تمامی زیر سیستم‌ها نقشی كلیدی و اساسی ایفا می‌كند. این نرم‌افزار به لحاظ محتوا، مجموعه‌ای است از تمامی اطلاعات ثبت شده در هر یك از زیر سیستم‌ها كه به شكلی هدفمند و نظام‌مند، به ایجاد تعاملی كارا بین اقمار خود می‌پردازد.

نرم افزار حسابداری مالی پویا با توجه به امكانات خاص تعبیه شده در برنامه گزینه‌ای مناسب برای اجراء و پیاده سازی در شركت های گروه می‌باشد. مضاف بر آن این سیستم به دلیل ارائه گزارش‌ها مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی، به ایجاد محیطی آشنا برای حسابداران پرداخته است.

این نرم‌افزار با جمع‌آوری نتایج عملیات و فعالیت‌های اقتصادی در تمامی قسمت‌های یك سازمان نقطه پایانی است بر ثبت اطلاعات و نقطه آغازی است بر تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده.

Image

مزایای داشتن سیستم حسابداری مالی برای سازمان ها

سیستم حسابداری مالی در یک سازمان مدیریت عملکرد حسابداری و مالی سازمان را در راستای تهیه گزارشات درون و برون سازمانی نسهیل می نماید و اطلاعات لازم برای اخذ تصمیمات آتی مالی سازمان را مهیا می سازد.

برتری نرم افزار حسابداری مالی پویا

در مجموعه نرم افزارهای حسابداری مالی پویا که همه آنها به نوعی تکمیل کننده زنجیره اطلاعات مالی سازمان می باشند، زیرا سیستم حسابداری مالی، صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه پایه ای ترین و برترین زیر سیستم های مجموعه نرم افزارهای حسابداری و مالی پویا از محصولات ERP شرکت طرح اندیشان پویا می باشند.

چرا از نرم افزار حسابداری ارزی استفاده کنیم؟

برای سازمانهایی که در برخی و یا همه حسابهای مالی خود تراکنش ها و تبادلات مالی به صورت ارزهای غیر ریالی دارند، استفاده از نرم افزار حسابداری ارزی لازم و ضروریست تا بتوانند در زمان کنترل حسابها و اخذ گزارشات بر اساس ارزهای غیر ریالی به صورت لحظه ای خود را در پاسخ گویی های درون و برون سازمانی تقویت نمایند.

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار حسابداری مالی


بخش تعاریف نرم افزار حسابداری مالی

 • مكان تعریف و طبقه‌بندی حساب‌ها بدون محدودیت سطوح و ارقام
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی تفصیلی‌ها بدون محدودیت در سطوح و ارقام
 • امكان طبقه‌بندی مجدد و مضاعف حساب‌های تفصیلی در گروه‌های مختلف بدون محدودیت
 • امكان ارتباط حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی بصورت ماتریسی و بدون محدودیت
 • امكان تعریف مراكز مختلف صدور سند در یك سازمان بدون محدودیت
 • امكان تعریف انواع اسناد ( نوع سند ) جهت دسته‌بندی اسناد و استفاده هنگام جستجوها و گزارش‌ها

بخش عملیات نرم افزار حسابداری مالی

 • امكان ثبت و طبقه‌بندی اسناد به تفكیك مراكز صدور سند
 • امكان ثبت وضعیت اسناد در مراحل مختلف
 • (موقت، دائم، امضاء شده،‌ تایید شده، تصویب شده، ثبت شده در دفاتر قانونی)
 • امكان ثبت اسناد حسابداری توسط كاربران مختلف به صورت همزمان و امكان شماره‌گذاری خودكار اسناد
 • امكان ثبت همزمان دو شماره برای یك سند (شماره دفاتر قانونی و شماره بایگانی روزانه سند)
 • امكان تفكیك اسناد ثبت شده در حساب‌های مالی و اسناد ارسال‌شده از سایر نرم‌افزارها
 • امكان جستجو براساس تمامی اطلاعاتی ثبت شده در سند بدون محدودیت دوره‌های مالی
 • امكان محدود كردن اطلاعات (Filter) براساس تمامی اطلاعاتی ثبت شده در سند بدون محدودیت
 • امكان ثبت اعلامیه های بدهكار و بستانكار
 • امكان آنالیز خودكار حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی به صورت ساده و تركیبی
 • امكان آنالیز دستی حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی به صورت ساده و تركیبی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel
 • امكان درج و ثبت اسناد حسابداری از فایل های اكسل

بخش عملیات پایان دوره نرم افزار حسابداری مالی

 • بخش عملیات پایان دوره
 • امكان تهیه گزارش حساب‌های خلاف ماهیت
 • امكان درج خودكار سند خلاف ماهیت و اصلاح خودكار حساب‌های خلاف ماهیت شده
 • امكان ثبت اسناد كل جهت آماده‌سازی برای ثبت در دفاتر قانونی
 • امكان ثبت خودكار سند سود و زیان
 • امكان ثبت خودكار سند اختتامیه

بخش عملیات ابتدای دوره نرم افزار حسابداری مالی

 • امكان ثبت خودكار سند برگشت خلاف ماهیت در صورت نیاز
 • امكان ثبت خودكار سند افتتاحیه

بخش گزارش‌های نرم افزار حسابداری مالی

 • امكان مرور حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی و بررسی تحلیلی گردش و مانده حساب‌ها در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی
 • امكان تهیه انواع گزارش تراز آزمایشی به صورت دو، چهار، شش و هشت ستونی از حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی
 • امكان تهیه گزارش دفاتر حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی
 • امكان تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای سالیانه و ماهیانه به صورت تفكیكی و انباشته از مانده حساب‌ها و گردش آنها به شكل ساده و تركیبی و تهیه انواع نمودار
 • امكان تهیه گزارش آنالیز خودكار حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی به صورت ساده و تركیبی
 • امكان تهیه گزارش حساب‌های خلاف ماهیت طی دوره و پایان دوره
 • امكان تهیه گزارش‌های سهم‌بری در سطوح مختلف
 • امكان تهیه گزارش‌های تجزیه‌سنی به سه شكل تجزیه مانده، مقایسه مانده و افزایشی كاهشی
 • امكان تهیه گزارش دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر كل به صورت ریز و خلاصه اسناد ماهیانه از اسناد عادی و اسناد تجمیعی
 • امكان تهیه گزارش اعلامیه های بدهكار و بستانكار
 • امكان خروج كلیه گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel

بخش حسابداری تجمیعی نرم افزار حسابداری مالی

 • امكان تعریف و طبقه‌بندی حساب‌های مالی مشخص شده در شركت هولدینگ
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی حساب‌های تفصیلی مشخص شده در شركت هولدینگ
 • امكان تجمیع اسناد به یكی از دو روش در سطح معین و در كلیه سطوح
 • امكان مرور حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی و بررسی تحلیلی گردش و مانده حساب‌ها در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی از اسناد تجمیع شده
 • امكان تهیه انواع گزارش تراز آزمایشی به صورت دو، چهار، شش و هشت ستونی از حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی از اسناد تجمیع شده
 • آنالیز دفاتر حساب‌های مالی و حساب‌های تفصیلی در كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی از اسناد تجمیع شده
 • امكان تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای سالیانه و ماهیانه به صورت تفكیكی و انباشته از مانده حساب‌ها و گردش آنها به شكل ساده و تركیبی و تهیه انواع نمودار از اسناد تجمیع شده

سایر نرم افزار های مدیریت منابع مالی

سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده...
سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد....
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های...
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم...
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم می سازد.
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را...
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار اموال و دارائی های ثابت امكان مدیریت خرید، فروش و محاسبات استهلاك اموال سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار اموال و دارائی های ثابت امكان مدیریت خرید، فروش و محاسبات استهلاك اموال سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های...
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های مقایسه ای و انحراف از تخصیص را در بازه های مختلف زمانی فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو