close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
راهكار شركت های خدماتی

راهكار شركت های خدماتی

راهکار شرکت های خدماتی
راهكار شركت های خدماتی

كلیه فرآیند های مالی، چگونگی فروش خدمات و كنترل وضعیت خدمات پس از فروش، بررسی رضایتمندی مشتریان، ساماندهی اطلاع رسانی به مشتریان و نظارت بر وصول مطالبات سازمان را با راهكار شركت های خدماتی پویا مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در راهكار شركت های خدماتی می توانید :

 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • طبقه بندی پویا بابت كالاهای سازمان را به راحتی انجام دهید.
 • موجودی كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • خرید كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
 • چگونگی فرآیند فروش خدمات خود را مدیریت كنید.
 • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.
 • كیفیت خدمات پس از فروش محصولات ارائه شده به مشتریان را مدیریت كنید.
 • در هر لحظه و در هر مرحله از فرآیند فروش خدمات چگونگی اطلاع رسانی به مشتریان را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امکان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر کالاهای موجود در انبار را متناسب با کسب و کار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج کالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار حسابداری انبار امکان ارزش گذاری کالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری کالاها در انبارها به تفکیک عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار حسابداری فروش امكان مدیریت كلیه فرآیندهای فروش، قیمت گذاری فروش كالاها به تفكیك گروه های مختلف مشتریان را فراهم می سازد. همچنین سیاست گذاری چگونگی مدیریت شعب در این نرم افزار انجام می شود.
نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت کلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف

تماس
تماس
دمو
دمو