close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار انبار تعدادی

نرم افزار انبارداری تعدادی

موجودی كالا به عنوان مهم‌ترین سر فصل دارائی‌های جاری، مانده با ارزشی در حساب‌های ترازنامه‌ای دارد. به این دلیل كنترل عملكرد انبار از اهمیت خاصی برخوردار است. كنترل و مدیریت صحیح موجودی‌های كالایی با استفاده از نرم افزار انبار تعدادی در مدیریت زنجیره تامین باعث ایجاد موارد زیر می‌گردد :

 • فروش به موقع كالاها و در نتیجه رضایت‌مندی و حفظ مشتریان
 • انتقال به موقع كالاها و كنترل جریان تولید
نرم افزار انبارداری تعدادی

علل روی آوردن سازمان ها به سیستم مدیریت انبار داری

مدیریت چرخه کالا و مواد اولیه در واحدهای بازرگانی و تولیدی یک الزام است و در این راستا نیاز به نرم افزار انبارداری غیر قابل اجتناب می باشد. با استفاده از نرم افزار انبارداری مدیریت ورود تا خروج کالا و مواد اولیه در سازمانها را در فرآیندهای تخصصی موجود در آن در قالب کاردکس های کالایی امکان پذیر می گردد.

مزایای استفاده از نرم افزار انبارداری

از جمله مزایای استفاده از نرم افزار انبارداری را می توان موارد زیر دانست:

 1. کنترل ورودی های انبار
 2. کنترل خروجی های انبار
 3. مدیریت درخواست های خرید و مصرف اقلام کالایی
 4. استفاده از تکنولوژی های کنترل گردش اقلام کالایی در انبارها مانند دستگاه های بارکدخوان ، RFID و …
 5. کنترل نقطه سفارش اقلام
 6. کنترل میزان سفارش اقلام

نقش سیستم مدیریت انبار داری در بهینه سازی زنجیره تامین

مدیریت گردش اقلام در انبار و اتصال آن به سایر سرویسهای نرم افزاری در مسیر درخواست تا تامین اقلام این امکان را برای سازمانها میسر می سازد که بتوانند از خرید برنامه ریزی نشده و یا خرید غیر متعارف با نیاز و حتی مدیریت در کیفیت اقلام جهت خرید، کنترلهای هدفمندی را پیاده سازی نمایند.

برتری نرم افزار انبار تعدادی پویا نسبت به سایر نرم افزار ها

بزرگترین برتری نرم افزار انبار تعدادی پویا با سایر نرم افزارهای موجود در بازار را می توان در قدرت طراحی کدینگ کالا و نحوه ارتباط دهی آن با ساختار حسابداری مالی دانست . این نرم افزار در بخش مربوط به طراحی کدینگ کالا به ابزاری بدون محدودیت در لایه بندی و تعداد کاراکتر متصل می باشد و علاوه بر آن می توان در هر یک از لایه های اصلی خود ساختار متفاوتی را اختصاص داد. به طور مثال در بخش مواد با تعداد کاراکتر و لایه بندی متفاوتی نسبت به ساختار کدینگ محصولات چینش گردد. این امکان همچنین در خود از ابزار اختصاص کد فنی کالاها به روشی منحصر به فرد نیز برخوردار می باشد.

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار انبار تعدادی


بخش تعاریف نرم افزار انبار تعدادی

 • امكان تعریف انبارهای مختلف بدون محدودیت
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی گروه‌بندی كالاها از دیدگاه انبار
 • امكان تعریف گروه‌بندی كالاها از دیدگاه حسابداری انبار
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی كالاها و خصوصیات مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف ٣ واحد سنجش مختلف برای هر كالا به همراه ضرایب تبدیل واحدها
 • امكان تعریف قفسه‌های انبار به تفكیك انبارها
 • امكان تعریف موارد مصرف كالا
 • امكان تعریف شماره‌های فنی مختلف برای هر كالا
 • امكان تعریف منابع تهیه و توزیع كالا
 • امكان تعریف نقطه‌سفارش، میزان‌سفارش و حداكثر ‌موجودی به تفكیك انبارها

بخش عملیات نرم افزار انبار تعدادی

 • امكان صدور اسناد رسید و حواله انبار با انوع مختلف
  • انواع رسیدها شامل :
   خرید، تولید، امانی، انتقالی، برگشت از مصرف، برگشت ارسالی به تولید، برگشت از فروش، برگشت از امانی، تعدیلی، بازیافت، انحراف، تعیین موجودی.
  • انواع حواله شامل :
   مصرف، ارسالی به تولید، فروش، امانی، دارائی ثابت، انتقالی، برگشت از خرید، برگشت از تولید، برگشت از امانی، تعدیلی
 • امكان ثبت اسناد رسید مصرف مستقیم
 • امكان ثبت درخواست های ورود و خروج با انواع مختلف
  • انواع درخواست های ورود شامل :
   خرید، تولید، امانی
  • انواع درخواست های خروج شامل :
   مصرف، ارسال به تولید، فروش، امانی، انتقالی
 • امكان كنترل موجودی اقلام هنگام ثبت اسناد
 • امكان تفكیك موجودی واقعی و رزرو شده
 • امكان ارتباط با نرم‌افزار خرید و تداركات
 • امكان ارتباط به نرم‌افزار اموال و دارائی های ثابت
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش عملیات انبارگردانی و پایان دوره نرم افزار انبار تعدادی

امكان انجام عملیات انبارگردانی میان دوره‌ای
امكان تنظیم عملیات انبارگردانی به دو روش
مقایسه موجودی، دو شمارش كامل
امكان تنظیم روش های تگ گذاری كالاها به تفكیك خصوصیات تكمیلی كالاها
كدكالا، شماره فنی، شماره بچ، شماره سریال
امكان صدور تگ های انبارگردانی با محدوده های مختلف
كد كالا، گروه كالا، موقعیت و …
امكان انجام شمارش‌های مختلف جهت انبارگردانی
امكان تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای از شمارش‌ها
امكان تهیه گزارش‌های كسری و اضافات انبار
امكان صدور خودكار اسناد تعدیلی
امكان تنظیم صورت جلسه‌های شروع و خاتمه انبارگردانی
امكان صدور سند افتتاحیه و انتقال خودكار موجودی اقلام به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌های نرم افزار انبار تعدادی

 • امكان چاپ رسید‌ها و حواله‌ها
 • امكان چاپ درخواست‌های ورود و خروج
 • امكان تهیه گزارش كاردكس كالا به تفكیك كالا، شماره فنی، شماره بچ، شماره سریال و بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش خلاصه كاردكس كالا به تفكیك كالا، شماره فنی، شماره بچ، شماره سریال و بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش از گردش كالا به تفكیك كالا، شماره فنی، شماره بچ، شماره سریال و بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش مانده موجودی كالا به تفكیك كالا، شماره فنی، شماره بچ، شماره سریال و بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان مرور كالا، طرف حساب‌ها و بررسی گردش، كاردكس، خلاصه كاردكس كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی
 • امكان مرور ماتریسی گردش و كاردكس كالا به تفكیك انوع اسناد
 • امكان تهیه گزارش از درخواست‌های باز و نیمه باز، تامین شده و بسته شده
 • امكان تهیه گزارش از گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی انبار
 • امكان تهیه گزارش از كالاهای راكد
 • امكان تهیه گزارش از نقاط سفارش كالا

سایر نرم افزار های مديريت زنجيره تامين

نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد....
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خرید و تداركات امكان مدیریت كلیه فرآیندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم...
نرم افزار خرید و تداركات امكان مدیریت كلیه فرآیندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظائف مهم این نرم افزار می باشد.
نرم افزار جایگذاری كالا امكان مدیریت صحیح نحوه جایگذاری كالاها در انبارها و قفسه های مختلف و چگونگی برداشت...
نرم افزار جایگذاری كالا امكان مدیریت صحیح نحوه جایگذاری كالاها در انبارها و قفسه های مختلف و چگونگی برداشت از قفسه ها را فراهم می سازد.
نرم افزار بسته بندی و توزیع امكان مدیریت فرآیند چگونگی بسته بندی، ارسال و تحویل كالا به مشتری را فراهم می سازد.
نرم افزار بسته بندی و توزیع امكان مدیریت فرآیند چگونگی بسته بندی، ارسال و تحویل كالا به مشتری را فراهم می سازد.
نرم افزار ردیابی كالا امكان ردیابی مواد اولیه، كالا و محصولات با ویژگی های خاص، چه در فرآیندهای تولیدی و چه...
نرم افزار ردیابی كالا امكان ردیابی مواد اولیه، كالا و محصولات با ویژگی های خاص، چه در فرآیندهای تولیدی و چه در فرآیند های تحویل به مشتریان را فراهم می سازد.
نرم افزار موبایل انبار امكان ثبت كلیه ورود و خروج اقلام انبار و همچنین انجام عملیات انبارگردانی به وسیله...
نرم افزار موبایل انبار امكان ثبت كلیه ورود و خروج اقلام انبار و همچنین انجام عملیات انبارگردانی به وسیله دستگاه های موبایلی (Hand Held) را فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو