close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
راهكار شركت های تولیدی

راهكار شركت های تولیدی

راهکار شرکت های تولیدی
راهكار شركت های توليدی

علاوه بر مدیریت كلیه فرایندهای منابع مالی، خرید و فروش، انبارش، جایگذاری مواد و كالا، تحویل به موقع محصولات، مدیریت وصول مطالبات و مدیریت ارتباط با مشتریان، سایر فرایندها اعم از مدیریت برنامه ریزی تولید، چگونگی مدیریت منابع و توزیع مواد اولیه در خطوط تولیدی، كنترل عملكرد خطوط تولیدی، مدیریت كیفیت محصولات را با راهكار شركت های تولیدی پویا سازماندهی كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در راهكار شركت های تولیدی می توانید :

 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • وضعیت نقدینگی سازمان خود را مدیریت نمائید.
 • تامین منابع مالی سازمان را به درستی مدیریت نمائید.
 • صورت های مالی اساسی را طبق آخرین استانداردهای مشخص شده تهیه نمائید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول به راحتی انجام دهید.
 • موجودی مواد و كالای خود را به درستی و دقت بالا كنترل كنید.
 • سفارش گذاری های به موقع مواد را مدیریت كنید.
 • خرید مواد و كالای مورد نیاز را در لحظه و دقیق مدیریت كنید.
 • تامین كنندگان با كیفیت را به راحتی شناسائی كرده و وضعیت خرید از آنها را به درستی مدیریت كنید.
 • كنترل كیفی مواد و محصولات خریداری شده را به درستی انجام دهید.
 • جایگذاری مواد و كالا را به دقت مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد و محصولات تولید شده را به درستی انجام دهید.
 • كیفیت بسته بندی و چگونگی تحویل به موقع محصولات را مدیریت كنید.
 • فرمول های ساخت كالاهای نیمه ساخته محصولات را ثبت و نگهداری كنید.
 • برنامه ریزی تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول را در بازه های زمانی مختلف مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز و تغذیه خطوط تولیدی و موجودی مواد پای كار را مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد اولیه و كنترل بچ های تولیدی را به سادگی مدیریت كنید.
 • انحرافات مصرف بابت تولید و ضایعات مواد اولیه را كنترل و مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی و كنترل نیروی انسانی مورد نیاز در خطوط تولید را مدیریت كنید.
 • فرایند تولید و كنترل خطوط تولیدی را مدیریت كنید.
 • چگونگی مصرف مواد اولیه بابت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول به صورت پیمانی را مدیریت كنید.
 • چگونگی فرایند فروش محصولات و خدمات خود را مدیریت كنید.
 • چگونگی فرایند سفارش گذاری مشتریان و تحویل به موقع سفارش ها را مدیریت كنید.
 • چگونگی تعریف نظام قیمت گذاری و تخفیف های فروش را مدیریت كنید.
 • چگونگی عملكرد و نحوه ارزیابی تیم های فروش را مدیریت كنید.
 • وضعیت حساب مشتریان را كنترل كرده و چگونگی پیگیری مطالبات از آنها را مدیریت كنید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امکان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر کالاهای موجود در انبار را متناسب با کسب و کار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج کالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار حسابداری انبار امکان ارزش گذاری کالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری کالاها در انبارها به تفکیک عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار حسابداری فروش امکان مدیریت کلیه فرایندهای فروش، قیمت گذاری فروش کالاها به تفکیک گروه های مختلف مشتریان را فراهم می سازد. همچنین سیاست گذاری چگونگی مدیریت شعب در این نرم افزار انجام می شود.
نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت کلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظایف مهم این نرم افزار می باشد.
نرم افزار قیمت تمام شده امكان تعیین قیمت تمام شده تولیدی در صنایع مختلف را فراهم می سازد. لازم به توضیح می باشد كه این نرم افزار بنا به نیازهای مطرح شده در صنایع مختلف خصوصی سازی شده تا با فرآیندهای آن صنعت منطبق گردد.
نرم افزار کنترل خط تولید، امکان مدیریت کلیه فرآیندهای تولید کالاهای نیمه ساخته و محصول، کنترل موجودی های پای کار، کنترل خطوط تولیدی را فراهم می سازد. لازم به توضیح می باشد که این نرم افزار بنا به نیازهای مطرح شده در صنایع مختلف خصوصی سازی شده تا با فرآیندهای آن صنعت منطبق گردد.

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو