close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار حسابداری دستمزد

نرم افزار حسابداری دستمزد

محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد ماهیانه كاركنان یكی از زمان‌برترین و حساس‌ترین كارهای محوله به حسابداران می‌باشد. همچنین روش‌های گوناگون محاسبه حقوق و دستمزد در سازمان‌ها و شركت‌های مختلف، دستیابی به یك روش واحد برای این محاسبات را غیر ممكن می‌سازد. علاوه بر محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه سایر محاسبات زمانبر شامل محاسبات انواع ذخایر، بازخریدهای سنوات و مرخصی، عیدی، انواع كارانه‌ها و پاداش‌ها ضرورت استفاده از یك ابزار مناسب را اجتناب ناپذیر كرده است. نرم افزار حسابداری دستمزد با ارائه امكان محاسبات پارامتریك حقوق و دستمزد توان سازگاری با گونه‌های متفاوت این محاسبات را فراهم می‌نماید.

نرم افزار حسابداری دستمزد

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار حسابداری دستمزد


بخش تعاریف نرم افزار حسابداری دستمزد

 • امكان تعریف واحدهای مختلف محاسبه دستمزد و ارتباط آنها با مراكز كارگزینی مرتبط
 • امكان دسته‌بندی و ثبت جدول انواع استخدام مانند استخدام رسمی، قراردادی، ساعتی و مشاوره‌ای
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول عوامل حكمی و مزایای حقوقی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع شركت‌های بیمه
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع واحد‌های مالیات
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جداول كاركنان، مراكز هزینه و پروژه‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول كسورات حقوقی اعم از كسورات قانونی، سازمانی، اقساطی و سایر كسور
 • امكان تعریف و تنظیم قوانین محاسبه مالیات بر طبق جداول مختلف و روش‌های تعدیل آن بصورت ماهیانه و یا سالیانه
 • امكان تعریف و تنظیم قوانین محاسبات بیمه اعم از بیمه‌های قانونی و بیمه‌های تكمیلی و تعیین فرمول‌های محاسباتی آن‌ها
 • امكان تعریف مبانی و روش‌های محاسبه اضافه‌كاری، نوبت‌كاری، تعطیل‌كاری، كسركاری، ماموریت، عیدی و سنوات
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع بانك‌های كاركنان جهت تهیه خودكار روش‌های پرداخت حقوق

بخش عملیات نرم افزار حسابداری دستمزد

 • امكان ثبت احكام كارگزینی به صورت دستی، خودكار و گروهی و دریافت خودكار احكام صادر شده از نرم‌افزار پرسنلی
 • امكان ثبت احكام معوقه و یا تغییرات حقوقی و دریافت دریافت خودكار احكام صادر شده از نرم‌افزار پرسنلی
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه عوامل حكمی (روز حضور، روزكاركرد، ماه كاركرد، ساعتی، ثابت و …)
 • امكان ثبت اسناد سایر مزایا و كسور غیرمستمر حقوقی در ماه‌های مشخص بصورت فردی و گروهی
 • امكان ثبت انواع كسور اقساطی اعم از وام‌ها و پس اندازها و روش‌های محاسبه آنها
 • امكان ثبت انواع احكام ماموریت
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه ماموریت‌ها و اطلاعات تكمیلی مربوط به آنها اعم از ایاب و ذهاب، مسكن، خوراك و …
 • محاسبه خودكار لیست‌های حقوق ماهیانه
 • محاسبه خودكار لیست‌های معوقه حقوق
 • محاسبه خودكار لیست‌های عیدی، سنوات سالیانه، سنوات كلی، مرخصی، ماموریت و …
 • محاسبه خودكار تسویه حساب پرسنل
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بیمه طبق الگوی اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های مالیات طبق الگوی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بانك طبق الگوی اعلام شده توسط بانك‌ها جهت پرداخت حقوق كاركنان

بخش گزارش‌های نرم افزار حسابداری دستمزد

 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ماموریت پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از سایر مزایا و كسور ثبت شده در ماه‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش كسورات اقساطی اعم از وام و پس‌اندار به صورت ریز و سرجمع
 • امكان تهیه انواع گزارش وضعیت كاركرد پرسنل به صورت ریز و سرجمع
 • امكان تهیه انواع گزارش لیست حقوق‌های جاری و یا معوقه به صورت ریز، خلاصه و سرجمع
 • امكان تهیه انواع گزارش از لیست‌های مرخصی، عیدی، سنوات و تسویه‌حساب
 • امكان تهیه انواع گزارش فیش‌های حقوقی
 • امكان تهیه انواع گزارش دوازده ماهه پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش مقایسه‌ای
تماس
تماس
دمو
دمو