close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار کارگزینی

فرایند جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی طبق نیازهای سازمان‌ها یكی از مهمترین کارها در مدیریت منابع انسانی سازمان است. ثبت و نگهداری اطلاعات جامع متقاضیان، رعایت آئین نامه‌های جذب برای پست‌ها و شغل‌های سازمانی، كنترل سرمایه‌های جذب شده در دوره‌های آزمایشی، گزینش آنها، برنامه‌ریزی و برگذاری دوره‌های آموزشی همگی این فرایند را به یكی از پرچالش‌ترین فرایندهای سازمانی تبدیل كرده است.

نرم افزار کارگزینی پویا با هدف پاسخگوئی به این نیاز در سازمان‌های بزرگ كمك شایانی به نحوه ثبت، نگهداشت و تصمیم گیری مدیران در این حوزه كرده است.

Image

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار کارگزینی


بخش تعاریف نرم افزار کارگزینی

 • امكان تعریف مراكز مختلف كارگزینی كه ممكن است در سازمان وجود داشته باشد
 • امكان تعریف جدول گروه و پایه‌های شغلی
 • امكان تعریف انوع مشاغل جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • امكان دسته‌بندی و ثبت جدول انواع استخدام مانند استخدام رسمی، قراردادی، ساعتی و مشاوره‌ای
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول تحصیلات و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول آموزش پرسنل و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی پیش نیازها و آئین نامه‌های جذب در پست و شغل‌های سازمانی

بخش عملیات نرم افزار کارگزینی

 • امكان ثبت درخواست جذب و استخدام
 • امكان ثبت اطلاعات و مشخصات متقاضیان كار شامل:
 • اطلاعات و مشخصات فردی، وضعیت فردی، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق درمانی و معرف‌ها
 • امكان ثبت پرونده‌های پرسنلی و انتقال خودکار اطلاعات متقاضیان كار و تكمیل اطلاعات پرونده شامل:
 • اطلاعات بیمه‌ای، افراد تحت تكفل، سوابق خدمتی وضعیت بایگانی و …
 • اطلاعات بیمه‌ای، افراد تحت تكفل، سوابق خدمتی وضعیت بایگانی و …
 • امكان برنامه‌ریزی و مدیریت برگذاری دوره‌های آموزشی
 • امكان ثبت اطلاعات جهت محاسبه تجربه ترازشده
 • امكان آنالیز خودكار پرونده پرسنلی متقاضیان جهت بررسی شرایط احراز پست و شغل سازمانی
 • امكان محاسبه خودكار امتیازهای كسب شده جهت جایگیری در گروه و پایه‌های شغلی طبق ضوابط سازمانی
 • امكان محاسبه خودكار امتیازهای شغلی و اعلام هشدار بابت ارتقاءهای شغلی

بخش گزارش‌های نرم افزار کارگزینی

 • امكان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده متقاضیان
 • امكان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده در پرونده پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از امتیازهای قانونی و سازمانی پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از دوره‌های آموزشی برگذار شده
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت پست‌های سازمانی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت شغل‌های سازمانی
تماس
تماس
دمو
دمو