close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار کارگزینی

نرم افزار کارگزینی

فرایند جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی طبق نیازهای سازمان‌ها یکی از مهمترین کارها در مدیریت منابع انسانی سازمان است. ثبت و نگهداری اطلاعات جامع متقاضیان، رعایت آئین نامه‌های جذب برای پست‌ها و شغل‌های سازمانی، کنترل سرمایه‌های جذب شده در دوره‌های آزمایشی، گزینش آنها، برنامه‌ریزی و برگذاری دوره‌های آموزشی همگی این فرایند را به یکی از پرچالش‌ترین فرایندهای سازمانی تبدیل کرده است.

نرم افزار کارگزینی پویا با هدف پاسخگوئی به این نیاز در سازمان‌های بزرگ کمک شایانی به نحوه ثبت، نگهداشت و تصمیم گیری مدیران در این حوزه کرده است.

Image

مزایای استفاده از نرم افزار کارگزینی

تامین نیروی انسانی یک نیاز مبرم برای همه سازمانها محسوب می گردد اما مهم تر از آن مدیریت پرسنل ورودی ، نظارت بر رشد و حفظ آن از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. نرم افزار کارگزینی ابزاری است که سازمانها را در مدیریت اطلاعات و سوابق و همچنین فرآیندهای رشد مالی و شغلی نیروهای انسانی با در اختیار داشتن ابزارهای گوناگون یاری می رساند.

نرم افزار کارگزینی برای چه سازمان هایی مناسب است؟

نرم افزار کارگزینی به جهت یاری رسانی در مدیریت منابع انسانی برای هر سازمانی یک الزام محسوب می گردد این نیاز می تواند برای هر مدیری در هر تعداد نیروی انسانی در سازمان احساس شود. میزان اهمیت دهی به منابع انسانی در سازمان ها مهم است تا بتوانند به کمک ابزارهای موجود، مدیریت منابع انسانی را ساده و هوشمند نمایند.

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار کارگزینی


بخش تعاریف نرم افزار کارگزینی

 • امکان تعریف مراکز مختلف کارگزینی که ممکن است در سازمان وجود داشته باشد
 • امکان تعریف جدول گروه و پایه‌های شغلی
 • امکان تعریف انوع مشاغل جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • امکان دسته‌بندی و ثبت جدول انواع استخدام مانند استخدام رسمی، قراردادی، ساعتی و مشاوره‌ای
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی جدول تحصیلات و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی جدول آموزش پرسنل و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی پیش نیازها و آئین نامه‌های جذب در پست و شغل‌های سازمانی

بخش عملیات نرم افزار کارگزینی

 • امکان ثبت درخواست جذب و استخدام
 • امکان ثبت اطلاعات و مشخصات متقاضیان کار شامل:
 • اطلاعات و مشخصات فردی، وضعیت فردی، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق درمانی و معرف‌ها
 • امکان ثبت پرونده‌های پرسنلی و انتقال خودکار اطلاعات متقاضیان کار و تکمیل اطلاعات پرونده شامل:
 • اطلاعات بیمه‌ای، افراد تحت تکفل، سوابق خدمتی وضعیت بایگانی و …
 • امکان برنامه‌ریزی و مدیریت برگزاری دوره‌های آموزشی
 • امکان ثبت اطلاعات جهت محاسبه تجربه ترازشده
 • امکان آنالیز خودکار پرونده پرسنلی متقاضیان جهت بررسی شرایط احراز پست و شغل سازمانی
 • امکان محاسبه خودکار امتیازهای کسب شده جهت جایگیری در گروه و پایه‌های شغلی طبق ضوابط سازمانی
 • امکان محاسبه خودکار امتیازهای شغلی و اعلام هشدار بابت ارتقاءهای شغلی

بخش گزارش‌های نرم افزار کارگزینی

 • امکان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده متقاضیان
 • امکان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده در پرونده پرسنل
 • امکان تهیه انواع گزارش از امتیازهای قانونی و سازمانی پرسنل
 • امکان تهیه انواع گزارش از دوره‌های آموزشی برگذار شده
 • امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت پست‌های سازمانی
 • امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت شغل‌های سازمانی

سایر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی

نرم افزار پرسنلی امکان تعریف انواع آئین نامه های سازمانی، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل، فرمول نویسی های...
نرم افزار پرسنلی امکان تعریف انواع آئین نامه های سازمانی، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل، فرمول نویسی های صدور احکام کارگزینی، ارزیابی منابع انسانی را فراهم می سازد.
نرم افزار آموزش امکان برنامه ریزی و برگذاری انواع آموزش های انگیزشی را فراهم می سازد. همچنین نتیجه عملکرد این...
نرم افزار آموزش امکان برنامه ریزی و برگذاری انواع آموزش های انگیزشی را فراهم می سازد. همچنین نتیجه عملکرد این نرم افزار با نرم افزار پرسنلی مرتبط می باشد.
نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد کارکنان، امکان تهیه تمامی...
نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد کارکنان، امکان تهیه تمامی خروجی های قانونی جهت ارائه به سازمان های مرتبط را فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو