close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار آموزش

نرم افزار آموزش

توانمندسازی و نگهداشت کارکنان از مفاهیم مهم مدیریت منابع انسانی است، در این راستا سازمان‌ها به ابزاری نیاز دارند كه مراحل مختلف از فرایند آموزش شامل نیازسنجی، اجراء، ارزیابی و سنجش اثربخشی و نیز گزارش‌گیری از کلیه عملکرد‌های آموزشی در سازمان را دارا باشد. نرم افزار آموزش پویا این قابلیت را ایجاد می‌كند كه برنامه‌ریزی صحیح، برگذاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، ارزیابی میزان اثربخشی آنها و انعكاس نتیجه در نرم‌افزار پرسنلی را به سادگی مدیریت كنید.

نرم افزار آموزش

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار آموزش


 • تعریف و طبقه‌بندی جدول مهارت‌ها و سطوح آن‌ها
 • تعریف و طبقه‌بندی جدول دوره‌های آموزشی
 • تعریف و طبقه‌بندی جدول نوع دوره‌های آموزشی
  • مثال ١: دوره‌های عمومی و خدماتی، دوره‌های نیمه تخصصی، دوره‌های كارشناسی و مدیریت
  • مثال ٢: دوره‌های زیر ٣٠ ساعت، دوره‌های ٣٠ تا ٦٠ ساعت، دوره‌های ٦٠ تا ١٢٠ ساعت، دوره‌های بالای ١٢٠ ساعت
 • تعریف و طبقه‌بندی برگذار‌كنندگان دوره‌های آموزشی
 • ثبت محتوای آموزشی برای دوره‌های مختلف
 • امكان درج درخواست دوره‌های آموزشی توسط واحدها
 • تعریف تقویم‌های آموزشی بابت دوره‌ها
 • امكان طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی براساس پست‌ها و شغل‌های سازمانی
 • ثبت وضعیت حضور و غیاب كاركنان در دوره‌های آموزشی
 • ثبت امتیازات و نتایج شركت در دوره‌های آموزشی
 • ثبت سوالات و فرم‌های ارزشیابی كاركنان در دوره‌های آموزشی
 • ثبت سوالات و فرم‌های ارزشیابی اساتید در دوره‌های آموزشی
 • صدور گواهی نامه‌های دوره‌های برگذار شده
 • ارسال نتایج ارزشیابی كاركنان به نرم‌افزار پرسنلی
 • امكان الصاق مدارك دوره‌های آموزشی به پرونده‌های پرسنلی
 • تهیه گزارش از حضور و غیاب كاركنان در دوره‌های آموزشی
 • تهیه گزارش از وضعیت ارزشیابی كاركنان
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel

سایر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی

نرم افزار كارگزینی امكان انجام عملیات گزینش، جذب، تشكیل پرونده های پرسنلی طبق ضوابط داخلی سازمان را فراهم می...
نرم افزار كارگزینی امكان انجام عملیات گزینش، جذب، تشكیل پرونده های پرسنلی طبق ضوابط داخلی سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد كاركنان، امكان تهیه تمامی...
نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد كاركنان، امكان تهیه تمامی خروجی های قانونی جهت ارائه به سازمان های مرتبط را فراهم می سازد.
نرم افزار پرسنلی امكان تعریف انواع آئین نامه های سازمانی، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل، فرمول نویسی های...
نرم افزار پرسنلی امكان تعریف انواع آئین نامه های سازمانی، پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل، فرمول نویسی های صدور احكام كارگزینی، ارزیابی منابع انسانی را فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو