close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
راهکار سازمان های دولتی

راهکار سازمان های دولتی

راهکار شرکت دولتی
راهکار شرکت دولتی

فرایند های این راهكار مطابق با قوانین حاكم بر سازمان های دولتی طراحی و پیاده سازی شده اند، سازمان خود را با راهکار سازمان های دولتی پویا مدیریت كنید.

توسط نرم افزارهای ارائه شده در راهکار سازمان های دولتی می توانید :

 • از قوانین حسابداری تعهدی پیاده سازی شده درنرم افزارها استفاده نمائید.
 • به راحتی و در لحظه انواع گزارش های مالی سازمان را تهیه نمائید.
 • انواع گزارش های سازمان های بیرونی را تهیه و ارائه نمائید.
 • مدیریت دارائی های سازمان خود را به درستی انجام دهید.
 • تعریف و كنترل بودجه های تخصیصی و تامین اعتبارهای مربوطه را به راحتی كنترل نمائید.
 • چگونگی استفاده از منابع مالی سازمان را به درستی كنترل كنید.
 • آئین نامه های جذب سرمایه انسانی را ایجاد، كنترل و مدیریت كنید.
 • برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دوره های آموزشی برگذار نمائید.
 • صدور احكام حقوقی را بدون هیچ گونه محدودیت و فرمول های محاسباتی مختلف مدیریت كنید.
 • هشدارهای لازم بابت ارتقاء وضعیت شغلی و صدور احكام حقوقی جدید را دریافت نمائید.
 • محاسبات زمانبر و پیچیده حقوق و دستمزد را به سهولت انجام دهید.
 • آئین نامه های انگیزشی را ثبت و محاسبات خاص بهره وری را به سهولت انجام دهید.
 • دسترسی سرمایه های انسانی مجموعه را به اطلاعات شخصی، اعم از احكام صادره و فیش های حقوقی فراهم سازید.
 • تسهیلات درخواستی كاركنان را طبق آئین نامه های مرتبط كنترل كرده، اعطا و تسویه های آنها را به سهولت كنترل نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت کلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظایف مهم این نرم افزار می باشد.

راهكارهای پویا برای كسب و كارهای مختلف

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو