close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
مدیریت منابع تولید

مدیریت منابع تولید

مدیریت منابع تولید
مدیریت منابع تولید

مدیریت مواد، كنترل خطوط تولیدی، استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع تولیدی و در نهایت ارائه محصولات با كیفیت یكی از مهمترین دغدغه های شركت های تولیدی می باشد.

با نرم افزار برنامه ریزی تولید می توانید مدیریت فرآیندهای برنامه ریزی تولید، مدیریت برنامه ریزی و كنترل مواد اولیه، مدیریت كنترل خطوط تولیدی، مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین آلات تولیدی، مدیریت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول داخلی و پیمانی را به سادگی در اختیار داشته باشید.

توسط نرم افزار حسابداری توليدی می توانید :

 • فرمول های ساخت كالاهای نیمه ساخته محصولات را ثبت و نگهداری كنید.
 • برنامه ریزی تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول را در بازه های زمانی مختلف مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز و تغذیه خطوط تولیدی و موجودی مواد پای كار را مدیریت كنید.
 • موجودی مواد اولیه حساس و دارای تاریخ انقضاء و چگونگی استفاده صحیح از آنها را مدیریت كنید.
 • ردیابی مواد اولیه و كنترل بچ های تولیدی را به سادگی مدیریت كنید.
 • انحرافات مصرف بابت تولید و ضایعات مواد اولیه را كنترل و مدیریت كنید.
 • برنامه ریزی و كنترل نیروی انسانی مورد نیاز در خطوط تولید را مدیریت كنید.
 • فرآیند تولید و كنترل خطوط تولیدی را مدیریت كنید.
 • چگونگی مصرف مواد اولیه بابت تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول به صورت پیمانی را مدیریت كنید.
 • فرآیند تولید پیمانی را به درستی مدیریت كرده و به سادگی گزارش های انحراف تهیه نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امكان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر كالاهای موجود در انبار را متناسب با كسب و كار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج كالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار كنترل خط تولید، امكان مدیریت كلیه فرآیندهای تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول، كنترل موجودی های پای كار، كنترل خطوط تولیدی را فراهم می سازد. لازم به توضیح می باشد كه این نرم افزار بنا به نیازهای مطرح شده در صنایع مختلف خصوصی سازی شده تا با فرآیندهای آن صنعت منطبق گردد.

راهكار ERP پویا

تماس
تماس
دمو
دمو