close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
مدیریت منابع تولید

مدیریت منابع تولید

مدیریت منابع تولید
نرم افزار برنامه ریزی تولید

مدیریت مواد، کنترل خطوط تولیدی، استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع تولیدی و در نهایت ارائه محصولات با کیفیت یکی از مهمترین دغدغه های شرکت های تولیدی می باشد.

با نرم افزارهای مدیریت منابع تولید می توانید مدیریت فرآیندهای برنامه ریزی تولید، مدیریت برنامه ریزی و کنترل مواد اولیه، مدیریت کنترل خطوط تولیدی، مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین آلات تولیدی، مدیریت تولید کالاهای نیمه ساخته و محصول داخلی و پیمانی را به سادگی در اختیار داشته باشید.

توسط نرم افزارهای مدیریت منابع تولید می توانید :

 • فرمول های ساخت کالاهای نیمه ساخته محصولات را ثبت و نگهداری کنید.
 • برنامه ریزی تولید کالاهای نیمه ساخته و محصول را در بازه های زمانی مختلف مدیریت کنید.
 • برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز و تغذیه خطوط تولیدی و موجودی مواد پای کار را مدیریت کنید.
 • موجودی مواد اولیه حساس و دارای تاریخ انقضاء و چگونگی استفاده صحیح از آنها را مدیریت کنید.
 • ردیابی مواد اولیه و کنترل بچ های تولیدی را به سادگی مدیریت کنید.
 • انحرافات مصرف بابت تولید و ضایعات مواد اولیه را کنترل و مدیریت کنید.
 • برنامه ریزی و کنترل نیروی انسانی مورد نیاز در خطوط تولید را مدیریت کنید.
 • فرآیند تولید و کنترل خطوط تولیدی را مدیریت کنید.
 • چگونگی مصرف مواد اولیه بابت تولید کالاهای نیمه ساخته و محصول به صورت پیمانی را مدیریت کنید.
 • فرآیند تولید پیمانی را به درستی مدیریت کرده و به سادگی گزارش های انحراف تهیه نمائید.

نرم افزار های ارائه شده در این راهکار

نرم افزار انبار تعدادی امکان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر کالاهای موجود در انبار را متناسب با کسب و کار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج کالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار کنترل خط تولید، امکان مدیریت کلیه فرآیندهای تولید کالاهای نیمه ساخته و محصول، کنترل موجودی های پای کار، کنترل خطوط تولیدی را فراهم می سازد. لازم به توضیح می باشد که این نرم افزار بنا به نیازهای مطرح شده در صنایع مختلف خصوصی سازی شده تا با فرآیندهای آن صنعت منطبق گردد.

راهكار ERP پویا

تماس
تماس
دمو
دمو