close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار مدیریت تولید پیمانی

نرم افزار مدیریت تولید پیمانی

یكی از مهمترین دغدغه‌های موجود در سازمان‌ها و شركت‌ها تامین به موقع منابع مالی است، لذا اطمینان خاطر از وصول به موقع مطالبات شركت و اسناد دریافتنی نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های مدیریت مالی می‌باشد.

وجود ابزاری در راهكارهای مالی كه بتوان توسط آن از ابتدای دریافت اسناد كنترل مناسبی بر روی اعتبار سنجی مشتریان انجام شود و از وصول به موقع آنها اطمینان خاطر حاصل شود، بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید بتوان توسط این ابزار سایر مطالبات غیر اسنادی از مشتریان را نیز مدیریت كرد.

نرم افزار مدیریت تولید پیمانی پویا امكان مدیریت راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع‌آوری مطالبات سازمان را به بهترین شکل فراهم می‌سازد.

نرم افزار مدیریت تولید پیمانی

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار مدیریت تولید پیمانی


 • امكان تعریف و طبقه‌بندی واحدهای انبار
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات
 • امکان تعریف فرمول‌های تولید متفاوت برای کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات
 • امکان تعریف ضایعات استاندارد تولید به تفکیک برای کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی پیمانکاران تولید
 • امکان تعریف و طبقه‌بندی کارفرمایان
 • امکان مدیریت فرایند ارسال مواد اولیه برای پیمانکاران
 • امکان مدیریت فرایند دریافت کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات از پیمانکاران
 • امکان مدیریت فرایند دریافت مواد اولیه از کارفرمایان
 • امکان مدیریت فرایند ارسال کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات به کارفرمایان
 • امکان قیمت‌گذاری استاندارد بر اساس سهم‌بری مواد طبق فرمول‌های تولید تعریف شده
 • امکان تسهیم سایر هزینه‌ها به تفکیک کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات و به تفکیک پروژه‌ها
 • امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت مواد اولیه در اختیار پیمانکاران
 • امکان تهیه انواع گزارش از وضعیت مواد اولیه کارفرمایان در اختیار شرکت
 • امکان تهیه انواع گزارش‌های انحراف از مصرف
 • امکان مرور تحلیلی وضعیت پیمانکاران، پروژه‌ها، کالاهای نیمه‌ساخته و محصولات
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel

سایر نرم افزار های مدیریت منابع تولید

نرم افزار انبار تعدادی امكان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر كالاهای موجود...
نرم افزار انبار تعدادی امكان طبقه بندی پویا بابت مواد اولیه، كالاهای نیمه ساخته و محصول و سایر كالاهای موجود در انبار را متناسب با كسب و كار فراهم می سازد. همچنین ورود و خروج كالاها به سادگی و هماهنگ با فرآیندهای مرتبط و جاری در سازمان قابل مدیریت می باشد.
نرم افزار كنترل خط تولید، امكان مدیریت كلیه فرآیندهای تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول، كنترل موجودی های پای...
نرم افزار كنترل خط تولید، امكان مدیریت كلیه فرآیندهای تولید كالاهای نیمه ساخته و محصول، كنترل موجودی های پای كار، كنترل خطوط تولیدی را فراهم می سازد. لازم به توضیح می باشد كه این نرم افزار بنا به نیازهای مطرح شده در صنایع مختلف خصوصی سازی شده تا با فرآیندهای آن صنعت منطبق گردد.
نرم افزار برنامه ریزی مواد، مدیریت سفارش گذاری مواد اولیه و همچنین مدیریت چگونگی تزریق مواد اولیه طبق برنامه...
نرم افزار برنامه ریزی مواد، مدیریت سفارش گذاری مواد اولیه و همچنین مدیریت چگونگی تزریق مواد اولیه طبق برنامه ریزی های تولید را فراهم می سازد.
نرم افزار درخت ساخت محصول، امكان تعریف فرمول های ساخت مختلف برای كالاهای نیمه ساخته و محصول و چگونگی به...
نرم افزار درخت ساخت محصول، امكان تعریف فرمول های ساخت مختلف برای كالاهای نیمه ساخته و محصول و چگونگی به كارگیری آنها در انبار و تولید را فراهم می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو