close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار مدیریت پرسنل

مدیریت نیروی انسانی در طبقه‌بندی سرمایه‌های اصلی، همواره جایگاه والایی در دیدگاه‌ها و تصمیمات مدیریتی داشته است. نگهداری و ثبت اطلاعات پرسنلی افراد با كاملترین جزئیات و گزارشگیری به موقع، یكی از الزامات كنترل نیروی انسانی است.

محاسبات پیچیده احكام پرسنلی با توجه به ضوابط تعیین‌شده، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، دوره‌های آموزشی و پست و سمت‌های سازمانی یكی از بزرگترین چالش‌های بخش كارگزینی در سازمان‌ها و شركت‌ها می‌باشد.

نرم افزار پرسنلی پویا امكان محاسبات پارامتریك و تنظیم آئین نامه‌ها طبق نیاز سازمان‌های مختلف را فراهم می‌نماید.

نرم افزار پرسنلی

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار پرسنلی


بخش تعاریف نرم افزار پرسنلی

 • امكان تعریف مراكز مختلف كارگزینی كه ممكن است در سازمان وجود داشته باشد
 • امكان تعریف جدول گروه و پایه‌های شغلی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انوع مشاغل جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • امكان دسته‌بندی و ثبت جدول انواع استخدام مانند استخدام رسمی، قراردادی، ساعتی و مشاوره‌ای
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول تحصیلات و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول آموزش پرسنل و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول شغل‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول سمت‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جداول كاركنان، مراكز هزینه و پروژه‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول عوامل حكمی و مزایای حقوقی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول انواع كسورات حقوقی اعم از كسورات قانونی، سازمانی، اقساطی و سایر كسور
 • امكان تعریف مبانی و روش‌های محاسبه اضافه‌كاری، نوبت‌كاری، تعطیل‌كاری، كسركاری، ماموریت، عیدی و سنوات
 • امكان تعریف انواع مرخصی اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع بانك‌های كاركنان جهت تهیه خودكار روش‌های پرداخت حقوق

بخش عملیات نرم افزار پرسنلی

 • امكان ثبت پرونده‌های پرسنلی و انتقال خودکار اطلاعات متقاضیان كار و تكمیل اطلاعات پرونده شامل:
 • اطلاعات بیمه‌ای، افراد تحت تكفل، سوابق خدمتی وضعیت بایگانی و …
 • امكان ثبت احكام كارگزینی به صورت دستی، خودکار و گروهی
 • امكان محاسبه خودكار امتیازهای قانونی و سازمانی جهت ثبت خودکار حكم حقوقی
 • امكان ثبت احكام معوقه و یا تغییرات حقوقی
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه عوامل حكمی (روز حضور، روزكاركرد، ماه كاركرد، ساعتی، ثابت و …)
 • امكان ارسال خودكار احكام صادر شده به نرم افزار حقوق و دستمزد
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه مانده‌های مرخصی بصورت ماهیانه و سالیانه
 • امكان ثبت انواع كسور اقساطی اعم از وام‌ها و پس اندازها و روش‌های محاسبه آنها
 • امكان ثبت انواع احكام ماموریت
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه ماموریت‌ها و اطلاعات تكمیلی مربوز به آنها اعم از ایاب و ذهاب، مسكن، خوراك و …
 • امكان ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل به روش‌های دستی و خودكار و دریافت اطلاعات تردد از انواع ساعت‌های كارت‌زنی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بیمه طبق الگوی اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های مالیات طبق الگوی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بانك طبق الگوی اعلام شده توسط بانك‌ها جهت پرداخت حقوق كاركنان

بخش گزارش‌های نرم افزار پرسنلی

 • امكان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده در پرونده پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از امتیازهای قانونی و سازمانی پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مرخصی پرسنل اعم از كاردكس و مانده‌های مرخصی به صورت ماهیانه و سالیانه
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ماموریت پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از احكام پرسنل و وضعیت مختلف احكام اعم از معوقه و تغییرات
 • امكان تهیه انواع گزارش از سایر مزایا و كسور ثبت شده در ماه‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش وضعیت كاركرد پرسنل به صورت ریز و سرجمع
 • امكان تهیه انواع گزارش از لیست‌های مرخصی

سایر نرم افزار های مدیریت منابع انسانی

نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد كاركنان، امكان تهیه تمامی...
نرم افزار حسابداری دستمزد ضمن ساده سازی محاسبات پیچیده و زمان بر حقوق و دستمزد كاركنان، امكان تهیه تمامی خروجی های قانونی جهت ارائه به سازمان های مرتبط را فراهم می سازد.
نرم افزار كارگزینی امكان انجام عملیات گزینش، جذب، تشكیل پرونده های پرسنلی طبق ضوابط داخلی سازمان را فراهم می...
نرم افزار كارگزینی امكان انجام عملیات گزینش، جذب، تشكیل پرونده های پرسنلی طبق ضوابط داخلی سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار آموزش امكان برنامه ریزی و برگذاری انواع آموزش های انگیزشی را فراهم می سازد. همچنین نتیجه عملكرد این...
نرم افزار آموزش امكان برنامه ریزی و برگذاری انواع آموزش های انگیزشی را فراهم می سازد. همچنین نتیجه عملكرد این نرم افزار با نرم افزار پرسنلی مرتبط می باشد.
تماس
تماس
دمو
دمو