close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

نرم افزار حسابداری انبار

نرم افزار حسابداری انبار

ارزش‌گذاری كالاهای موجود در انبار یكی از مهمترین كارهای محوله به بخش‌های مدیریت منابع مالی و صنعتی است. چگونگی انعكاس این دارائی‌ها در صورت‌های مالی اساسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم افزار حسابداری انبار پویا به سادگی این امكان را در اختیار كاربران خود قرار داده است.

نرم افزار حسابداری انبار

ویژگی‌های ابزاری نرم افزار حسابداری انبار


بخش تعاریف نرم افزار حسابداری انبار

 • امكان تعریف روش‌های مختلف قیمت‌گذاری كالاها
 • امكان تعریف روش تعلق‌گیری ارزش افزوده به كالاها
 • امكان تعریف مقادیر ارزش افزوده در بازه‌های زمانی مختلف
 • امكان تعریف انواع ارز و پوشش دهی قیمت‌گذاری ارزی در اسناد

بخش عملیات نرم افزار قیمت گذاری انبار

 • امكان قیمت‌گذاری اسناد ورودی به صورت ریالی و ارزی
 • امكان قیمت‌گذاری كالاها به تفكیك عوامل هزینه
 • امكان قیمت‌گذاری‌های اصلاحی در بازه‌های زمانی مختلف
 • امكان تسهیم (سرشكن كردن) قیمت در اسناد ورودی
 • امكان تخصیص حساب‌های مالی مختلف به تفكیك نوع اسناد
 • امكان انجام خودكار عملیات قیمت‌گذاری‌های اسناد در بازه های زمانی مختلف
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار اسناد اصلاحی به حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش گزارش‌های سیستم حسابداری انبار

 • امكان چاپ رسید‌ها و حواله‌ها ریالی و ارزی
 • امكان تهیه گزارش‌های كاردكس ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش‌های خلاصه كاردكس ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش از گردش كالا ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش از مانده‌موجودی كالا ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان مرور كالا، طرف‌حساب‌ها و بررسی گردش، كاردكس، خلاصه كاردكس كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی (ریالی و ارزی)
 • امكان مرور ماتریسی گردش و كاردكس كالا به تفكیك انوع اسناد (ریالی و ارزی)
 • امكان تهیه انواع گزارش‌های تحلیلی (ریالی و ارزی)
 • امكان تهیه گزارش از عوامل هزینه
 • امكان تهیه و ارائه گزارش خرید و فروش فصلی

سایر نرم افزار های مدیریت منابع مالی

نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای...
نرم افزار حسابداری مالی امكان شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگیری اطلاعات اقتصادی سازمان خود را برای تصمیم‌گیریی‌های آگاهانه فراهم می سازد.
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم...
نرم افزار مغایرات بانكی امكان ثبت صورت حساب بانكی و مغایرت گیری اتوماتیك با اقلام ثبت شده در دفاتر را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار مدیریت وصول مطالبات كلیه راهكارهای لازم بابت پیگیری و جمع آوری مطالبات سازمان را فراهم می سازد.
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را...
نرم افزار تسهیلات بانكی امكان مدیریت و كنترل كلیه تسهیلات دریافتی سازمان از زمان دریافت تا زمان تسویه را فراهم می سازد.
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های...
نرم افزار كنترل بودجه تسهیلات لازم بابت تخصیص بودجه، تامین اعتبارهای درخواستی و ارائه انواع گزارش های مقایسه ای و انحراف از تخصیص را در بازه های مختلف زمانی فراهم می سازد.
سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده...
سیستم صورت های مالی امكان تهیه گزارش های صورت های مالی اساسی سازمان را بر اساس آخرین استانداردهای مشخص شده فراهم می سازد.
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد....
نرم افزار حسابداری انبار امكان ارزش گذاری كالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری كالاها در انبارها به تفكیك عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های...
نرم افزار خزانه داری امكان مدیریت كلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
تماس
تماس
دمو
دمو