close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ABB

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ABB

عملکرد ABB

از روش ABC که یک روش سیستماتیک برای برنامه ریزی کنترل است، برای بودجه بندی منابع یک سازمان استفاده می شود. زمانی که بودجه بر اساس فعالیت تصویب می شود، ABB بخشی کلیدی از اقتصاد داخلی خواهد بود. عملکرد ABB بین عرضه و تقاضا توازن برقرار می کند.

در حال حاضر بسیاری از شركت ها و سازمان هایی كه به روش های سنتی و تاكید بر عناصر هزینه‌ای قادر نیستند خواسته های خود را برآورده سازند، به استفاده از ABB و تاكید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیت ها و مراحل آن مشکلات خود را حل کرده اند. این عملکرد باعث می شود مدیران ظرف یک دوره میان مدت تا بلند مدت، به هزینه های ثابت به عنوان هزینه های متغیر فکر کنند.


ویژگی های عملکرد ABB

 • انتظارات مشتری را با استفاده از منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.
 • بر بودجه‌هایی تاكید دارد كه بر مبنای بازگشت به سرمایه گذاری ها قرار دارند.
 • یک بودجه منعطف را بر اساس حجم کار فعالیت توسعه می بخشد.
 • برنامه ریزی مکرر و دائمی را مورد حمایت خود قرار می دهد.
 • موارد اضافه و بی ارزش را در بودجه شناسایی می کند.
 • برنامه های عملی را برای حذف اضافات ایجاد می کند.
 • حجم کارها را برای ایجاد عملکرد ABB پیش بینی خواهد کرد.
 • كلیه فعالیت های یک سازمان را با استراتژی های كسب و كار مشتریان منطبق می سازد.
 • از افتادن در دام دفاع از پروژه های مشتری ممانعت می کند.
 • از مورد قضاوت قرار دادن ایده های مشتری جلوگیری می کند.
 • اولویت های خود را برمبنای ایده های مشتری تعیین نخواهد کرد.
 • فعالیت های ضعیف را در عملکر سازمان مشخص می نماید.
 • سرمایه و وقت کافی برای سرمایه گذاری های بحرانی در سازمان پیش بینی خواهد کرد.
 • نرخ هایی را که عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین خواهد کرد.

معرفی نرم افزار: خرید نرم افزار واسط سامانه مودیان با قیمت مناسب

عملکرد ABB

هدف اصلی ABB چیست؟

هدف اصلی این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است كه یک سازمان برای مصرف آن ها جهت تولید محصولات برنامه ریزی خواهد کرد. به کمک عملکرد ABB باید بر تولید محصولاتی كه موفقیت سازمان را رقم می زنند تمركز کرد و سپس با مدیریت منابع سازمان مثل زمان، پول و نیروی انسانی منابع بیشتری را به فعالیت هایی اختصاص داد، كه زمینه آن را فراهم می سازند.

معرفی نرم افزار: نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی

مراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت

 • برآورد تعداد محصولات نهایی مثل تولید و فروش برای برنامه ریزی دوره بعد
 • پیش بینی میزان تقاضای فعالیت ها در درون یک سازمان
 • محاسبه تمامی منابع مورد تقاضا برای فعالیت های پیش بینی شده
 • تعیین میزان عرضه واقعی منابع
 • تعیین میزان ظرفیت منابع

معرفی نرم افزار: نرم افزار مدیریت تولید


تفاوت عملکرد ABB با بودجه بندی سنتی

ABB برخلاف بودجه بندی سنتی كه عواملی همچون جبران خدمت، ماموریت و یا آموزش را توصیف می کند، معرف بودجه ای خواهد بود كه هزینه خدمات و محصولات یک سازمان را بیان می کند. بودجه بندی سنتی فقط بر مبنای مذاکره بین مدیران و سرپرستان اجرایی قرار دارد. در صورتی که در عملکرد ABB مدیران میبایست در نظر داشته باشند که چه منابعی حقیقتا مورد نیاز هستند.

تفاوت عملکرد ABB و ABC

ABBاز هزینه یابی بر اساس فعالیت یا ABC متمایز است. ABB پیش از اینكه سال مالی آغاز شود، انجام می‌گردد. درحالی كه ABC مجموعه تغییراتی است كه به سیستم های حسابداری اعمال می گردد، تا هزینه ها در طی سال ردیابی شود.

معرفی نرم افزار : نرم افزار حسابداری فروش

تفاوت ABB و ABC

مدیریت بر اساس Activity Based Management

برای درک بهتر عملکرد ABB، توضیحاتی را در رابطه با ABM در اختیار شما قرار داده ایم. مدیریت بر مبنای فعالیت ABM رویکرد فلسفه مدیریتی دارد. در واقع ضمن آن بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه ای از فعالیت های صورت گرفته به هم پیوسته درنظر گرفته می شود، که فعالیت ها نهایتا باید درخدمت ارزش آفرینی برای مشتریان قرار گیرد. مدیریت بر اساس فعالیت بر این فرضیه استوار است که در یک بنگاه اقتصادی، انجام امور موجب ایجاد هزینه شده و بنابراین به واسطه اعمال مدیریت بر فعالیت ها،‌ مدیریت بر هزینه ها انجام پذیر خواهد بود.

هدف مدیریت بر مبنای فعالیت به این صورت خلاصه می شود.

پاسخگویی به نیاز مشتریان با حداقل میزان استفاده از منابع سازمان، با بودجه بندی سنتی و گزارش های مقایسه ای در این روش، نتیجتا هزینه ها را برحسب حوزه های مسئولیت تفکیک می کند، در صورتی که در رویکرد مدیریت بر اساس فعالیت ضروری بوده و هزینه ها برحسب فعالیت ها تفکیک شده است.

به همین جهت اطلاعات سودمندی در رابطه با بازده و نتایج هریک از فعالیت ها، تحلیل و مقایسات هزینه ای انجام یافته، با نتایج خروجی از هریک از فعالیت ها بدست آورده شود. پس نتیجه می گیریم در روش های سنتی، گزارش گیری معمولا برحسب دوایر صورت گرفته، درحالی که در رویکرد ABM گزارشگری بر مبنای فعالیت ها انجام پذیر است.

اهمیت دیگر رویکرد مدیریت بر مبنای فعالیت، شناسایی فعالیت های فاقد ارزش زایی است که در عمل به سودمندی محصول و یا خدمات نمی افزاید. به عبارت دیگر، فعالیت های فاقد ارزش زایی فعالیت هایی هستند که مشتری بابت آن ها حاضر نیست وجهی پرداخت نماید، مانند بازرسی محصولات و جابه جایی مواد این گونه فعالیت ها قابل کاهش و یا حذف می باشند .

شناسائی و گزارشگری فعالیت های صورت گرفته که فاقد ارزش زایی هستند، به مدیریت نشان می دهد که چه میزان قابل ملاحظه ای از منابع بنگاه را در اثر فعالیت های فاقد ارزش زایی می تواند به هدر دهد. برپایه این گزارشات، مدیریت می تواند نسبت به حذف بعضی از فعالیت ها و یا کاهش هزینه های مربوط به آن ها اقدام نماید .

اعمال مدیریت بر اساس فعالیت مستلزم بکارگیری دو تکنیک اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)و بودجه بندی بر پایه عملکرد ABB است، که در این مطلب به معرفی آن ها پرداخته شد.


چه زمان از بودجه بندی مبتنی بر فعالیت استفاده می شود؟

مشاغل باید اهداف و الزامات خود را تجزیه و تحلیل کنند تا تعیین کنند که آیا اجرای یک سیستم ABB منطقی است یا خیر. ABB برای مشاغل جدیدی مناسب تر است که داده های مربوط به هزینه های گذشته را ندارند در حالی که بیشتر شرکت های قدیمی تر به این اطلاعات دسترسی دارند.

به عنوان مثال ، یک تجارت خرده فروشی تثبیت شده تر ، مانند Walmart ، برای بهینه سازی استراتژی خود برای سودآوری طی سالهای متمادی تغییراتی ایجاد کرده است. سود آنها در یک رشد نسبتاً یکنواخت باقی خواهد ماند و آنها دقیقاً می دانند عوامل محرکه آنها چقدر است. از طرف دیگر ، یک شرکت تازه تأسیس سالها اطلاعات مالی تاریخی در اختیار ندارد. ممكن است لازم باشد كه شركت نوپا از هر محرك هزینه و سطح فعالیت مربوطه آنها بازرسی كند تا پیش بینی های مالی دقیق تری انجام دهد.


جمع بندی

بودجه ریزی برمبنای عملکرد ABB یكی از روشهای بودجه ریزی جهت تقویت و زیر نظر گرفتن محصولات و خدمات، فعالیت های مرتبط با آنها است. این عوامل را شناسایی كرده و صحت پیش بینی های مالی و افزایش درک مالی مدیریت را ارزیابی می کند.

به زبان ساده، سیستم ABB را میتوانیم معكوس سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC دانست. بدین صورت كه در سیستم ABB برای پیش بینی منابع لازم و تخصیص هزینه های مرتبط، مسیر از پایین به بالای ABC را طی خواهیم کرد. در واقع روش ABC یک روش سیستماتیک برای برنامه ریزی کنترل است.

سوالات متداول

ارتباط بین منابعی است كه یک سازمان برای مصرف آن ها جهت تولید محصولات برنامه ریزی خواهد کرد.

ABB پیش از اینكه سال مالی آغاز شود، انجام می‌گردد. درحالی كه ABC مجموعه تغییراتی است كه به سیستم های حسابداری اعمال می گردد، تا هزینه ها در طی سال ردیابی شود.


نرم افزار های کاربردی

نرم افزار خرید و تدارکات امکان مدیریت کلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام های خرید از وظایف مهم این نرم افزار می باشد.
نرم افزار حسابداری فروش امکان مدیریت کلیه فرایندهای فروش، قیمت گذاری فروش کالاها به تفکیک گروه های مختلف مشتریان را فراهم می سازد. همچنین سیاست گذاری چگونگی مدیریت شعب در این نرم افزار انجام می شود.

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو