close
ارتباط با ما
اطلاعات تماس اطلاعات تماس
 • پشتیبانی
 • ٨٨٥٣٢٩٧٩-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٠-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨١-٠٢١
 • ٨٨٥٣٢٩٨٢-٠٢١
 • فروش
 • ٨٨٧٣٦٥٠٥-٠٢١
 • ٨٨٧٣٦٥٠٦-٠٢١
ایمیل منتظر نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما هستيم
close

درخواست جلسه نمایش نرم افزارها

لطفا برای در خواست جلسه نمایش نرم افزارهای طرح اندیشان پویا اطلاعات فرم زیر را تكمیل كنید تا در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با شما تماس گرفته شود.
نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع

نحوه تهیه صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان و جامع

صورت های مالی اساسی، اطلاعاتی هستند که جهت عرضه ارائه محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری به استفاده کنندگان ارجاع داده می شود. صورت سود و زیان جامع یکی از این موارد محسوب می شود. صورت های مالی شامل ۵ بخش اصلی هستند که شامل موارد زیر است:

 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • گردش سود و زیان انباشته
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد

مهم ترین نکته تفاوت میان سود و زیان با صورت سود و زیان جامع است که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد. آنچه در ادامه مقاله خواهید خواند:


سود و زیان

گزارشاتی که نتایج فعالیت های واحد انتفاعی را طی دوره حسابداری نمایش می دهد، صورت سود و زیان است. هدف ارائه کلیه درآمدها و هزینه های بررسی شده طی دوره مالی بوده و تمرکز اصلی روی درآمدها وهزینه های عملیاتی است.

سود و زیان جامع

گزارشی که تمامی تغییرات اعم از افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را، از بابت درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی می کند. مثل گزارشات تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی به عنوان سود و زیان جامع نشان داده می شود. هدف از گزارشگری در رابطه با سود جامع، گزارش میزان عملکرد کلی یک واحد تجاری است.

معرفی نرم افزار: سیستم صورت های مالی

صورت های مالی

صورت سود و زیان جامع

طبق مبنای ارائه شده در استاندارهای مالی حسابداری جهانی، سود و زیان جامع شامل تغییرات در دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه انجام کلیه معاملات است. در این صورت تمامی درآمدها و هزینه هایی که در مدت زمان یک دوره مالی شناسایی شده به تفکیک نوشته گزارش می شود. همچون هزینه یا درآمد تحقق یافته و نیافته.

از آنجایی که اساس تصمیم گیری اقتصادی افراد ذینفع و پیش بینی های سودها و جریان های نقدی در آینده، بر اساس مطالعات صورت گرفته مالی، تهیه شده توسط بنگاه اقتصادی هستند، ضرورت دارد تا در تهیه صورت های سود و زیان جامع تمامی درآمد ها و هزینه های شناسایی شده طی هر دوره مورد توجه قرار گیرد. هرچند که صورت این موضوع به ارزیابی عملکرد مدیران در دوره مالی کمک چندانی نخواهد کرد.

لزوم تحلیل صورت سود و زیان

هدف اصلی از تشکیل یک بنگاه اقتصادی کسب درآمد است. برای اینکه دریابیم آیا بنگاه اقتصادی به این هدف رسیده است یا خیر، نیاز به بررسی مستمر میزان درآمد و هزینه آن داریم. ارائه صورت وضعیت های ماهیانه، فصلی و سالانه به مدیران، آنان را از وضعیت بنگاه تجاری آگاه خواهد کرد.

تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی بنگاه، نیاز به دریافت اطلاعاتی دقیق از نتایج فعالیت های بنگاه های تجاری دارند. این امر به واسطه ارائه صورت های مالی به طور منظم محقق خواهد شد. از مهمترین موارد این صورت های مالی، صورت سود و زیان جامع است، که نشانگر درآمدها و هزینه های یک بنگاه در دوره مالی تعیین شده خواهد بود.

هزینه و درآمد در صورت سود و زیان

برای اینکه فعالیت های بنگاه اقتصادی منجر به سود رسانی شود، نیازمند شناخت و تعریف درست از هزینه و درآمد است. با شناخت درست و به موقع هزینه ها می توانیم در صورت نیاز آنها را کاهش دهیم تا به دنبال آن سود حاصله افزایش یابد. همچنین درآمدهایی که بر اساس پیش بینی ها به دست نیامده باشد را بررسی کرده و علت آن را پیدا خواهیم کرد. در طی یک دوره مالی، کلیه صورت های مالی جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی یک بنگاه ارائه می گردد. هر کدام از این موارد جایگاه خود را دارد.

تهیه صورت سود و زیان جامع

بهترین شکل جهت ارائه صورت سود و زیان جامع عملکردی بر مبنای استاندارد حسابداری شماره 6 است. به همین دلیل سود و زیان هر دوره به عنوان اولین مورد ثبت می شود. بعد از ارزیابی سود یا زیان دوره، درآمد و هزینه‌های تحقق نیافته حاصل از تغییر ارزش دارایی ها و یا بدهی های واحد تجاری مذکور، که به حقوق صاحبان سرمایه منظور می شود مورد بررسی قرار می گیرد. سپس دیگر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به حساب صاحبان بنگاه منظور می شود مثل تفاوت تسعیر ارز نوشته خواهد شد.

معرفی نرم افزار: سیستم حقوق و دستمزد

صورت سود و زیان و جامع

یکی از اقلام مهم صورت های مالی

صورت سود و زیان جامع یکی از مهم ترین صورت‌های مالی هستند. در واقع تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به صورت تفکیک اجزای تشکیل دهند، به شما نمایش می‌دهد. تمامی این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه خواهند بود. مقصود آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌ شده در یک دوره مالی بوده و تمرکز اصلی آن بر هزینه‌های عملیاتی قرار گرفته است.

همانطور که توضیح داده شد صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیات درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌ نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص هر دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت سود و زیان جامع ضرورتی نخواهد داشت.
این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.

جمع بندی

حوزه تهیه صورت سود و زیان جامع بر اساس سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر هستند. ارزیابی تمامی درآمد ها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از مجموعه تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ که‌ اساسا به منظور توانایی‌ واحد تجاری‌ جهت انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می گردد، به جهت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوطه‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور خواهد شد. از قبیل‌ درآمدهـا و کلیه هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود.

درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ مصوب مستقیما در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می گردد. از قبیل‌ مابه‌ التفاوت‌های‌ حاصله از تسعیر تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ در موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی.

کلیه موارد ذکر شده در مجموع صورت سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ خواهند داد. تعدیلات‌ سنواتی‌ مشتمل ‌بر تمامی آثار انباشته‌ تغییر، در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه، بر حسب‌ موارد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال،‌ کسر شده و یا به‌ آن‌ اضافه‌ می گردد. تا نهایتا صورت سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ گردد و در فواصل تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبلی‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌ دست‌ بیاید.

نرم افزار های کاربردی

نرم افزار خزانه داری امکان مدیریت کلیه فرایندهای مرتبط با وجوه نقد سازمان را فراهم می سازد. تهیه گزارش های گردش وجوه نقد در بازه های زمانی مختلف تصمیم گیری های مدیریتی را ساده تر می سازد.
نرم افزار حسابداری انبار امکان ارزش گذاری کالاهای موجود در انبار را بر استاندارد های تعریف شده فراهم می سازد. قیمت گذاری کالاها در انبارها به تفکیک عوامل هزینه از ویژگی های خاص این نرم افزار می باشد.

دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماشا
معرفی
تماس
تماس
دمو
دمو